Työllisyyden kuntakokeilut

Hollolan kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa.

Hollolan kunta on hakeutunut työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Lahden, Asikkalan, Kärkölän ja Orimattilan kuntien kanssa. Työllisyyden kuntakokeiluun ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat. Kokeilussa kotikunta vastaa kyseisen asiakaskohderyhmän TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta.

Kuntakokeilun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen ja kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjinä. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Työllisyyspalvelujen palvelupiste
Keskuskatu 6 15870 Hollola

Avoinna:
maanantai - perjantai 09:00 - 15:00

Outi Myllymaa
+358447801302
omavalmentaja

Timo Kanerva
+358447801229
omavalmentaja

Satu Holander
+358447801713
omavalmentaja

Teemu Remes
+358447801712
omavalmentaja

Suvi Ojanen
+358447801299
vastuuvalmentaja

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyysvastaava