Työllisyystiedote: Iloa aktivoitumisesta

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan työllisyystiedot marraskuussa 2018

työllisyyspalvelut

Työttömien määrä vähenee edelleen lisääntyvien työpaikkojen myötä. Näin ollen työttömyyden kehitys on myönteistä myös Päijät-Hämeessä. Työttömiä on edelleen 10 685 henkilöä, mutta se on 13,7% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Valitettavasti Päijät-Hämeen työttömyysaste 11,5% on toiseksi korkein verrattuna muihin maakuntiin, heti Pohjois-Karjalan 12,4% jälkeen.

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on laskenut 191 henkilöllä viime vuodesta, kokonaismäärän ollen nyt lokakuussa 837 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste 7,6% on edelleen maakunnan matalin marraskuussakin.

Aktiivisuus tuottaa aktiivisuutta

Hollolassa iloitaan erityisesti aktivointiasteen myönteisestä kehityksestä, jossa saatiin jälleen paras tulos viime kolmen vuoden aikana, ylittäen nyt jo kolmenkymmenen prosentin rajan, ollen 30,8 marraskuussa.

Asiakkaiden aktiivinen haastattelu ja työttömyyden esteiden selvittämiseksi tapahtuva valmennus- ja edelleen-ohjaustyö on vaikuttavinta työllisyyden edistämistä, kun on kyse pitkään työttömänä olleista henkilöistä. Asiakkaita ohjataan heille sopivaan palveluun, josta sovitaan tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaalipalvelun asiantuntijoiden kanssa

Hollolaan saadaan uusi koordinaattori 

Vuoden 2019 talousarvio on vahvistettu, jonka turvin työllisyyspalveluihin saadaan uusi resurssi koordinoimaan kuntouttavan työtoiminnan seinättömän pajan paikkoja asiakkaiden valmennustyön lisäksi. Odotamme paljon myös nuorten kesätyöseteli-pilotilta Hollolan 4H-yhdistyksen kanssa.

Marraskuu 2018 (marraskuu 2017)

  • Työttömyysprosentti 7,6% (9,2%). Hollolan työttömyysaste on Päijät-Hämeen matalin myös marraskuussa.
  • Työttömien lkm/ hlöä: 837 (1028). Vähenee edelleen merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Nuoret alle 25 vuotta: 12,2% (12,6%). Nuorten työttömyysaste on saatu laskemaan viime vuoteen verrattuna.
  • Yli 1 vuotta työttöminä olleet: 317 – (411). Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen.
  • Aktivointiaste: 30,8 (23,3). Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Aktivointiaste on vihdoin lähtenyt selkeään nousuun pitkäjänteisen asiakashaastattelun tuloksena. Kuntouttavan työtoiminnan määrä on noussut merkittävästi viime vuodesta, sillä nyt marraskuussa toiminnassa on ollut 100 henkilöä, kun vuosi sitten määrä oli 57 henkilöä.
  • Pitkään työttömänä olleiden tilanne: Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk:136 – (159). Näyttäisi siltä, että kuntouttavan työtoiminnan lisääntyminen ja myös työllistymisen myötä on tätäkin lukua saatu vähenemään.
  • Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 119 – (146). Erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä on pysynyt kahden vuoden aikajaksolla melko samana, mutta nyt kuntouttavan työtoiminnan lisääntymisen myötä on nähtävissä selkeää laskua myös tässä luvussa.                                          
  • Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk: 101 542€ – (124 577€). Työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa näkyvät tehdyt toimenpiteet ja työllistämisen edistäminen. Maksuosuuden pudotus edelliseen vuoteen verrattuna on edelleen merkittävää.

 

Lisätietoja:  Anne Tapaila, työllisyysvastaava, 044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi (töissä seuraavan kerran 14.1.2019)

                 

 

                                            Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Marraskuu 2018, joka on julkaistu 21.12.2018.

Julkaistu: 03.01.2019 15.20