Työllisyystiedote lokakuu 2018

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Työttömyys vähenee edelleen Päijät-Hämeessäkin. Maakunnassa oli lokakuun lopussa 10 691 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 407 (-11,6%) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

 

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on laskenut 87 henkilöllä viime vuodesta, kokonaismäärän ollen nyt lokakuussa 891 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste 8,1% on edelleen maakunnan matalin lokakuussakin.

Valmennustyö alkaa tuottaa tulosta

Myönteisenä kehityksenä Hollolassa voidaan nähdä aktivointiasteen paras tulos viimeisen kolmen vuoden aikana, ollen 28,5 nyt lokakuussa. Pitkäjänteinen ja jatkuva uusien asiakkaiden henkilökohtainen haastattelu- ja valmennustyö alkaa tuottaa tulosta.

Asiakkaita ohjataan heille sopivaan palveluun, josta sovitaan tarvittaessa yhteistyössä TE-toimiston jasosiaalipalvelun asiantuntijoiden kanssa Näin voidaan tarttua maakuntamme erityiseen haasteeseen, joka on rakennetyöttömyyden aiheuttamaa hyvin pitkään jatkunutta työttömyyttä monen työttömän kohdalla.

Kuntouttavaan työtoimintaan panostus 

Kesäkuusta lähtien on pystytty hyödyntämään myös kuntouttavan työtoiminnan seinättömien pajojen koordinaattorin työpanosta, jonka työn tulokset ovat nähtävissä asiakkaiden parempana ohjautuvuutena. Tällä toiminnalla on myös myönteinen vaikutus kunnan talouteen työmarkkinatuen kuntaosuuden vähenevänä määränä. Kunnan talousarvioon on haettu lisärahoitusta ensi vuodelle, jotta hyvin alkanutta työtä voidaan jatkaa.

Työllisyyden edistämisen keinot tiedossa 

Viime ja tänä vuonna käynnissä olleiden kuntien työllistämiskokeilussa mm. Tampereen seutukunnalla ja Lieksassa on todettu hyväksi käytännöksi työllisyyden edistämisessä asiakkaiden aktiivinen haastattelu ja tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Tätä on toteutettu myös Hollolassa menestyksekkäästi. Vuoden 2019 talousarvioon on lisätty yhteistyötoimijoiden toteuttama yksi ESR-hanke, yksi Leader-hanke ja nuorten kesätyön edistämiseen on haettu pilotointirahaa yhdistysten kanssa.

 

Lokakuu 2018 (lokakuu 2017)

Työttömyys 8,1% (8,8%)

Hollolan työttömyysaste on Päijät-Hämeen matalin myös lokakuussa.

Työttömien lkm/ hlöä: 891 (978)

Vähenee edelleen reilusti edelliseen vuoteen verrattuna.

Nuoret alle 25 vuotta 14,4% (10,9%)

 Viime vuoden tilanteeseen verrattuna on työttömien määrä kasvanut, mutta myös toimenpiteisiin on ryhdytty.

Yli 1 v työttömät lkm 334 – (416)                                                        

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen ja kertoo siitä, että työllistyminen on helpompaa, kun työttömyyttä on kestänyt lyhyen aikaa

Aktivointiaste  28,5 (25,5)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.

Hollolassa näkyy hienosti sitkeä ja pitkäjänteinen asiakkaiden haastattelutyö ja edelleen ohjaaminen TE-toimiston toimenpiteisiin. Aktivointiaste on nyt lähtenyt selkeään nousuun. Kuntouttavan työtoiminnan määrä on noussut reilusti viime vuodesta, sillä nyt lokakuussa toiminnassa on ollut 92 henkilöä, kun vuosi sitten määrä oli 68 henkilöä.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:                                           

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt: 149 – (161)

Kuukausittain lukumäärässä on vaihtelua, johtuen siitä miten työmarkkinatukea on haettu. Osa asiakkaista hakee sitä pidemmissä jaksoissa kuin yhden kuukauden osalta, silloin yksittäisen kuukauden henkilömäärä voi hetkellisesti kohota. 

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt: 129 – (141)

Erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä on pysynyt kahden vuoden aikajaksolla melko samana, kuntouttavan työtoiminnan lisääntymisen myötä on toive, että määrä vähenee. Tämä tapahtuu, kun asiakkaita sijoitetaan eteenpäin heitä kannustaviin ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.                                           

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus 100 096€ – (120 840€).

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa näkyvät tehdyt toimenpiteet ja työllistämisen edistäminen. Maksuosuuden pudotus on edelleen merkittävää.

Lisätietoja: Anne Tapaila, työllisyysvastaava, 044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi      

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Lokakuu 2018, joka on julkaistu 20.11.2018.

Julkaistu: 21.11.2018 09.05