Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25. päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot toukokuu 2022

Aktivointiaste nousussa

Riittävät omavalmentajaresurssit ja määrätietoinen asiakkaiden, sekä haastattelu, että tilanteen selvittäminen alkavat näkyä Hollolan työllisyystilastojen aktivointiasteessa. Aktivointiaste kertoo eri toimenpiteissä ja palveluissa olevien asiakkaiden määrästä suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään. Vuodessa nousua Hollolassa on jopa melkein 10 %-yksikköä, mikä on hieno saavutus, kun mahdollisuus ohjata kuntouttavaan työtoimintaan on ollut haastavaa. Toukokuussa käyttöön astunut uusi palvelumalli ohjaa vielä tiiviimpään asiakaskontaktointiin, mutta sen vaikutukset eivät vielä tässä näy.

Vuoden alussa kunnan vakiintuneena toimintana jatkuva Kunnontiimin asiakaspalveluprosessi toimii hyvänä alustana aktivoinnille. Kunnontiimin kautta on asiakkaita saatettu niin työkokeilun, palkkatuella työllistämisen ja oppisopimuskoulutuksen kautta eteenpäin kohtia avoimia työmarkkinoita. Lisätietoja Kunnontiimin toiminnasta ja asiakastarinoita löytyy osoitteessa
https://www.hollola.fi/kunnontiimi

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyysvastaava
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen toukokuu 2022, joka on julkaistu 21.6.2022.

Hollolan kunta -Työllisyystilastoja:

Työllisyystilastoa

Hollolan kunnan työllisyystiedotteet vuodesta 2019

Työllisyyspalvelujen facebook:

Työllisyyspalvelujen facebook

TE-palvelut:

Katso lisätietoja Työmarkkinatori.fi:stä

Laajempaa tilastokeskuksen tietoa Hollolan työllisyydestä: 

Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeessa koottujen päivittyvien tilastojen kautta voit tutustua Hollolan kunnan suuntauksiin työllisyyteen vaikuttavien elementtien kautta. Klikkaamalla infoa voit tutustua tarkemmin esimerkiksi työmarkkinoiden, työssäkäyntialueet tai muuttoliikkeiden vaikutuksiin. (Muistathan valita oikealta Hollolan!)

Lisätietoja Hollolan kunnan työllisyystilanteesta:

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyysvastaava