Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25.päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot joulukuu 2020

Koronavuoden kallis lasku

Joulukuun ja koko vuoden osalta voidaan vain todeta Hollolassakin, että työttömyyden tilanne on heikentynyt kaikilla osa-alueilla radikaalisti vuoden takaisesta. Työttömyys ja lomaukset koskettavat yhä useampaa kuntalaista, ja koronavuoden lasku näkyy kuntataloudessa kasvaneena työmarkkinatuen maksuosuutena. Kasvua viime vuoteen on koko vuoden osalta peräti 300 000€.

Työmarkkinatuen maksuosuuden kasvua selittää koronan takia valuma pitkäaikaistyöttömyyteen, ja toisaalta TE-toimiston aktivointisuunnitelmien määrän väheneminen. Asiakkaita ei ole pystytty kohtaamaan normaaliin tahtiin. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lähtenyt tämän myötä jyrkkään laskuun, ollen vuoden lopussa 35% vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyysvastaava
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen marraskuu 2020, joka on julkaistu 22.12.2020.

Työllisyyspalvelujen palvelupiste
Keskuskatu 6 15870 Hollola

Avoinna:
maanantai - perjantai 09:00 - 15:00

Outi Myllymaa
+358447801302
omavalmentaja

Timo Kanerva
+358447801229
omavalmentaja

Satu Holander
+358447801713
omavalmentaja

Teemu Remes
+358447801712
omavalmentaja

Suvi Ojanen
+358447801299
vastuuvalmentaja

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyysvastaava