Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25. päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot toukokuu 2023

Erittäin hyvää laskua työttömyyden osalta Hollolassa 

Yli seitsemän vuoden tarkastelujaksolla Hollolan osalta on toukokuun työttömyysprosentti matalin kuukausitasolla.

Kuntakokeilun säännölliset asiakastapaamiset, ja perusteellinen työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen kartoittaminen ja selvittäminen tuottavat tulosta. Asiakasprosessit ovat pitkiä, sillä terveydenhuollon palveluissa on ollut omat haasteensa siirryttäessä hyvinvointialueelle. Mutta paikallisella tasolla tehty hyvä työ ja paikallisesti toiminen tuottaa erinomaista tulosta. Kun yhdessä sovimme toimintatavat ja pyrimme auttamaan toisiamme omalta osaltamme, asiat etenevät. Tästähän hyötyy ennen kaikkea asiakas ja kuntalaisemme.

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen toukokuu 2023, joka on julkaistu 20.6.2023.

Hollolan kunta -Työllisyystilastoja:

Tilastotietoa työllisyyden suuntauksista Hollolassa

Hollolan kunnan työllisyystiedotteet vuodesta 2020

Laajempaa tilastokeskuksen tietoa Hollolan työllisyydestä: 

Ei tuurilla vaan tiedolla - hankkeessa koottujen päivittyvien tilastojen kautta voit tutustua Hollolan kunnan suuntauksiin työllisyyteen vaikuttavien elementtien kautta: voit tutustua tarkemmin esimerkiksi työmarkkinoiden, työssäkäyntialueet tai muuttoliikkeiden vaikutuksiin.

Työllisyyspalvelujen Facebook:

Työllisyyspalvelujen Facebook

TE-palvelut:

Katso lisätietoja Työmarkkinatori.fi:stä

Lisätietoja Hollolan kunnan työllisyystilanteesta:

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyyspäällikkö