Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25.päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot helmikuu 2021

Huolestuttava trendi

Helmikuun tilastot toistavat tammikuun tilannetta. Huolestuttava trendi on yli vuoden työttömänä olevien työnhakijoiden jatkuva kasvu. Työttömyys on selkeästi pitkittynyt, mikä on luonnollinen seuraus yhä jatkuvasta pandemiasta.

Tilastot osoittavat, että työllistyminen vaikeutuu työttömyyden pitkittäessä. Näin ollen Hämeen TE-toimistolla on oma tärkeä roolinsa kohdatessaan juuri työttömäksi jääneitä aikuisia työnhakijoita, jotka saavat työttömyysturvansa ansiosidonnaisena päivärahana.

Maaliskuun alussa alkanut työllisyyden kuntakokeilu ei näy vielä tilastoissa. Nyt on jo selvää, että tärkein tehtävä työ kuntakokeilun sisällä on kohdata asiakkaita useammin, kuin mitä pienemmillä resursseilla toiminut TE-toimisto on pystynyt tekemään tähän asti. Palvelutarpeen arviointi huomioiden koulutustarpeet ja työkyvyn todellinen tila, ovat oikea resepti matkalla työllistymiseen.

Palveluja, jotka sisältävät valmennuksia ja koulutuksia on toki tarjolla. Nyt tavoitteena on ratkaista kohtaanto-ongelma niin, että palveluihin ohjaaminen tapahtuu aiempaa tehokkaammin. Kuntakokeilun asiakkaita, joita ovat aikuiset työttömät työnhakijat (peruspäivärahalla tai ansiosidonnaisella olevat) ja kaikki nuoret ja vieraskieliset työnhakijat, kontaktoidaan tällä hetkellä vain puhelimitse tai verkon kautta tapahtuvissa tapaamisissa.

Syksyä kohti toivomme, että asiakaskohtaamiset voidaan järjestää jo paikan päällä Salpakankaan kuntakeskuksessa virastotalolla pandemian tilanteen niin salliessa.

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyysvastaava
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen helmikuu 2021, joka on julkaistu 30.3.2021.

Sinua palvelevat:

Suvi Ojanen
+358447801299
vastuuvalmentaja

Outi Myllymaa
+358447801302
omavalmentaja

Timo Kanerva
+358447801229
omavalmentaja

Satu Holander
+358447801713
omavalmentaja

Teemu Remes
+358447801712
omavalmentaja

Tuulikki Kotilainen
+358447801247
omavalmentaja

Reetta Korkalainen
+358447801555
omavalmentaja

Saila Pirinen
+358447801732
omavalmentaja

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyysvastaava

Asiakastapaamiset ajanvarauksella

tyollisyyspalvelut@hollola.fi