Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25.päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot elokuu 2021

Syksy käynnistyy hyvissä merkeissä 

Valoisana käänteenä on nähtävä yli vuoden työttömänä olleiden lievä lasku, lomautettujen määrän merkittävä väheneminen ja erityisesti nuorten matalaksi kääntynyt työttömien osuus työvoimasta. Myös aikuisten työttömien määrä on vähentynyt merkittävästi viime kuusta.

Markkinat alkavat vähitellen vetämään vähän aikaa työttömänä olleiden kohdassa, mutta hyvin pitkään työttömänä olleiden lukumäärä kasvaa entisestään. Heidän kohdallaan työttömyyden esteiden selvittely paneutuu selvästi työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn. Hämeessä on myös valitettavasti valtakunnan matalin kouluttautumisaste; kaikista työttömistä, jopa 30,4% on vailla ammatillista koulutusta, kun maan keskiarvo on 27,5%.

Hollolan työllisyyspalvelut avaavat vähitellen oviaan myös asiakastapaamisia varten rajoitusten hellittäessä. Näin päästään paremmin keskustelemaan omavalmentajan kanssa asiakkaan tarpeista kohti työllistymistä. Työllisyyspalvelujen toimintaa vahvistetaan syksyn aikana lisärekrytoinneilla Kunnon ryhmään, josta erillinen tiedote

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyysvastaava
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen heinäkuu 2021, joka on julkaistu 24.8.2021.

Sinua palvelevat:

Suvi Ojanen
+358447801299
vastuuvalmentaja

Talvikki Kontro
+358447801302
omavalmentaja

Timo Kanerva
+358447801229
omavalmentaja

Minttu Koskinen
+358447801713
omavalmentaja

Teemu Remes
+358447801712
omavalmentaja

Tuulikki Kotilainen
+358447801247
omavalmentaja

Reetta Korkalainen
+358447801555
omavalmentaja

Saila Pirinen
+358447801732
omavalmentaja

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyysvastaava

Asiakastapaamiset ajanvarauksella

tyollisyyspalvelut@hollola.fi