Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25. päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot syyskuu 2022

Aktiivinen työllisyystyö näkyy myös kunnan taloudessa

Puolitoista vuotta kuntakokeilukuntana on nyt takana Hollolassa, ja edelleen meillä työllisyyspalveluissa vahvistuu tunne siitä, että olemme oikealla tiellä. Kunta panosti riittävästi resursseja kuntakokeilun alkuun, joilla saimme palkattua TE-toimistosta siirtyneiden neljän omavalmentajan lisäksi neljä kunnan omaa omavalmentajaa. Tämä resurssi mahdollistaa henkilökohtaisen asiakastyön, sillä asiakkaita on noin 80/ omavalmentaja.

Aikuisten työmarkkinatuella olevien työttömien suurin työllistymisen esti on epäselvä työ- ja toimintakyky, puutteellinen tai vanhentunut koulutus ja rohkeus hakea uusia alkuja aloilta, joilla aikaisemmin ei ole työskennellyt. Kaikkien näiden kohtien selvittämiseen ja niissä tukemiseen tarvitaan henkilökohtaista valmennustyötä.

Yksi iso este työllistymiselle tai lähinnä töiden hakemiselle on myös päihteet, jotka näyttelevät myös isoa roolia työttömien, erityisesti pitkään työttömänä olleiden keskuudessa. Meillä Hollolassa on paneuduttu tähän haasteeseen syksyn aikana, ja olemme saaneet opastusta ja koulutusta päihdetaustaisen asiakkaan kohtaamiseen, ja päihteiden käytön puheeksi ottamiseen.

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen syyskuu 2022, joka on julkaistu 25.10.2022.

Hollolan kunta -Työllisyystilastoja:

Työllisyystilastoa

Hollolan kunnan työllisyystiedotteet vuodesta 2019

Työllisyyspalvelujen facebook:

Työllisyyspalvelujen facebook

TE-palvelut:

Katso lisätietoja Työmarkkinatori.fi:stä

Laajempaa tilastokeskuksen tietoa Hollolan työllisyydestä: 

Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeessa koottujen päivittyvien tilastojen kautta voit tutustua Hollolan kunnan suuntauksiin työllisyyteen vaikuttavien elementtien kautta. Klikkaamalla infoa voit tutustua tarkemmin esimerkiksi työmarkkinoiden, työssäkäyntialueet tai muuttoliikkeiden vaikutuksiin. (Muistathan valita oikealta Hollolan!)

Lisätietoja Hollolan kunnan työllisyystilanteesta:

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyyspäällikkö