Työllisyystilanne Hollolassa

Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston julkaisemat työllisyystiedot edelliseltä kuukaudelta julkaistaan aina seuraavan kuukauden noin 25. päivä, jonka jälkeen työllisyystiedot julkaistaan täällä.

Hollolan työllisyystiedot tammikuu 2023

Kohtaanto-ongelmaa ei ratkaista helposti pitkäaikaistyöttömien avulla

Nyt kun tilanne työmarkkinoilla alkaa selviämään koronan ajoista, ja kuntakokeilun puitteissa olemme toimineet kohta kaksi vuotta, on 300 päivää työmarkkinatuella olevien työttömien työnhakijoiden asiakasmäärä ollut laskeva jo nyt vuoden ajan.

Tällä hetkellä voidaan todeta, että jäljellä olevien asiakkaiden työttömyyden esteet ovat niin monitahoisia, että suorilla työtarjouksilla he eivät tule työllistymään. Tarvitaan edelleen työ- ja toimintakyvyn selvittelyä oikeiden työtehtävien äärellä,
joita Hollolan kunta tarjoaa mm Kunnontiimissä ja ruoka- ja siivouspalveluissa. Asiakkaat tarvitsevat myös tukea ammattisiirtymien toteuttamiseen, silloin kun vanhaa työtä ei ole enää jäljellä tai oma työkyky ei riitä entisiin työtehtäviin

Koko Työllisyystiedote klikkaamalla

Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö
044 780 1118

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen tammikuu 2023, joka on julkaistu 21.2.2023.

Hollolan kunta -Työllisyystilastoja:

Tilastotietoa työllisyyden suuntauksista Hollolassa

Hollolan kunnan työllisyystiedotteet vuodesta 2019

Työllisyyspalvelujen facebook:

Työllisyyspalvelujen facebook

TE-palvelut:

Katso lisätietoja Työmarkkinatori.fi:stä

Laajempaa tilastokeskuksen tietoa Hollolan työllisyydestä: 

Ei tuurilla vaan tiedolla - hankkeessa koottujen päivittyvien tilastojen kautta voit tutustua Hollolan kunnan suuntauksiin työllisyyteen vaikuttavien elementtien kautta. Klikkaamalla infoa voit tutustua tarkemmin esimerkiksi työmarkkinoiden, työssäkäyntialueet tai muuttoliikkeiden vaikutuksiin. (Muistathan valita oikealta Hollolan!)

Lisätietoja Hollolan kunnan työllisyystilanteesta:

Anne Tapaila
+358447801118
työllisyyspäällikkö