Työnantajalle

Hollolan kunnan Työllisyyspalveluissa annamme ohjausta ja valmennusta hollolalaisille työttömille työnhakijoille sekä tuemme työnantajia sopivan työntekijän löytämisessä yrityksen tarpeisiin.

Toimimme yhteistyössä mm. Hämeen TE-toimiston, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, yhdistysten, yritysten ja työnantajien sekä Hollolan kunnan eri hallintokuntien kanssa.

Tavoitteenamme on työllistymistä edistävien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen, vastuullisen työllisyyspolitiikan edistäminen, työttömien työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvien kustannusten kasvun ehkäiseminen.


Kesätyösetelit 2023 nuorten kesätyöllistämisen tukena

Hollolan kunta tukee hollolalaisten 15-17-vuotiaiden nuorten työllistämistä yrityksissä ja yhdistyksissä Kesätyösetelillä. Tuen suuruus on 300 euroa/kk. Kesätyöseteleitä jaetaan kesällä 2023 yhteensä 75 kappaletta yrityksille ja ulkopaikkakuntalaisille yhdistyksille. Seteliä on mahdollista saada myös muualla Suomessa sijaitsevaan kesätyöpaikkaan.


Työllisyyspalvelut etsii ja kartoittaa työntekijöitä ja harjoittelijoita työnantajan tarpeisiin

Tarjoamme yrittäjille ja muille työnantajille apua työntekijöiden rekrytointiin. 
Mahdollisten rekrytointitarpeiden osalta voit olla yhteydessä puh. 0447801217 tai sähköpostitse tyollisyyspalvelut@hollola.fi. 


Työllistämisen Hollola-lisä 2023

Työllistämisen Hollola-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan hollolalaisen henkilön palkkauskustannuksiin.

  • Yrityksille Hollola-lisä on korkeintaan 500 euroa/kk.
  • Yhdistyksille ja säätiöille tuen suuruus on 250 euroa/kk pitkään työttömänä olleen aikuisen palkkaamiseen ja 500 euroa/kk alle 25-vuotiaan 3 kk työttömänä olleen nuoren palkkaamiseen.

Hollola-lisän hakeminen ei edellytä TE-toimiston maksaman palkkatuen saamista, jos työllistyvän henkilön ja työnantajan edellytykset tuen saamiselle muutoin täyttyvät.

Tutustu Hollola-lisän perusteisiin ja hakuprosessiin  

Hollola-lisän hakemus (Word)


Työnhakutapahtuma Hollolan Työpaikkatreffit

Hollolan kunta on järjestänyt keväisin ja syksyisin paikallisen työnhakutapahtuman Työpaikkatreffit paikallisille työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseksi. Osallistuminen on maksutonta, mutta paikat on hyvä varata tilavarausten vuoksi etukäteen. Työnantajat ovat kokeneet palautteiden perusteella tapahtuman hyödylliseksi ja vakiosallistujiakin on jo muotoutunut. Lisätiedot/ilmoittautuminen: tyollisyyspalvelut@hollola.fi.


Työkokeilu

Kuntakokeilussa on asiakkaita, jotka miettivät omia uravaihtoehtojaan tai ovat palaamassa takaisin työelämään. Työkokeilu on hyvä mahdollisuus sekä työnhakijalle, että työnantajalle. Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana työuraansa suunnitteleva työkokeilija saa vahvistusta tuleviin uravalintoihinsa tekemällä töitä aidossa työympäristössä ja samalla työnantaja pääse tutustumaan työkokeilijan osaamiseen.


Oppisopimus

Oppisopimus on hyvä väylä kouluttaa täsmäosaaja yritykseen. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Sopimuksen ajalta työnantajalla on mahdollisuus saada palkkatuen avulla tukea työntekijän kouluttamiseen. 


Palkkatuki

Meillä työllisyyden kuntakokeilussa on asiakkaina paljon eri alojen osaajia, joilla on mahdollisuus palkkatuettuun työhön. Palkkatuki voi olla yrityksellesi hyvä vaihtoehto, jos suunnittelet työntekijän palkkaamista ja haluat löytää ammattitaitoisen tekijän tai haluat tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden parantaa ammatillista osaamistaan.

Palkkatukea voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa työnhakijan tilanteen perusteella. Kuntakokeilun aikana palkkatuen hakemisessa kannattaa huomioida, että palkkatuella rekrytoitava henkilö voi olla joko kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakas.

Kuntakokeilussa on käytössä palkkatukikortti, joka annetaan työnhakijalle tueksi omatoimiseen työnhakuun. Palkkatukikortti kertoo työnantajalle, että kuntakokeilu on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät.

Sinua palvelevat:

Työvoiman tiedustelut, työnhakutapahtumat, yritysvierailut:

Mari Ylä-Uotila
+35844 7801217


Hollola-lisän hakeminen:

Anne Tapaila
+358447801118
Työllisyyspäällikkö

Asiakastapaamiset ajanvarauksella

tyollisyyspalvelut@hollola.fi