Työttömyys Hollolassa laskenut 20 prosenttia edellisvuodesta

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Nuorten työttömyys

Nuorten työttömyys on Hollolassa vähentynyt.

Hollolan työllisyystiedot helmikuu 2019

Työttömien määrä vähenee edelleen lisääntyvien työpaikkojen myötä. Näin ollen työttömyyden kehitys on myönteistä myös Päijät-Hämeessä. Suhteellisesti nopeinta työttömyyden laskuvauhti edellisvuodesta oli Päijät-Hämeessä Hollolassa ja Kärkölässä, molemmissa 20 prosenttia. Työttömiä Päijät-Hämeessä on 11 427 hlöä, joka on 9,9% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Nuorten työttömyyteen on Hollolassa tartuttu aktiivisella asiakastyöskentelyllä lisääntyneen Hämeen TE-toimiston asiakasohjauksen myötä, jonka avulla nuoria on ohjattu työkokeiluun ja tarjottu myös palkkatukipaikkoja. Syksyn aikana Hämeen TE-toimistossa toteutettiin nuorten valmennusta Nuoret kohti työelämää -pilotilla, joka näkyy nyt myönteisenä kehityksenä nuorten työttömyysprosentissa.

Hollolassa iloitaan edelleen aktivointiasteen myönteisestä kehityksestä, joka on lähtenyt vahvaan kasvuun verrattuna viime vuoteen ollen nyt helmikuussa 30,8%. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on lisätty kuntien omissa toimipisteissä, jolloin voimme tarjota entistä monipuolisempia tehtäviä. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuun lopussa jo 117 henkilöä, kun vuosi sitten heitä oli 57 henkilöä.

Helmikuu 2019 (helmikuu 2018)

  • Työttömyysaste 7,8% (9,6%)
  • Hollolan työttömyysaste on Päijät-Hämeen matalin ja 4,5% matalampi kuin Päijät-Hämeen keskiarvo

  • Työttömien lkm/ hlöä: 849 (1057)
  • Vähenee edelleen edelliseen vuoteen verrattuna.

  • Nuoret alle 25 v: 10,9% (14,5%)
  • Yli 1 v työttömät lkm: 290 – (405). Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen. Vuodessa määrä on vähentynyt 28%,

  • Aktivointiaste: 30,8 (23,8)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.Aktivointiaste on hyvässä nousuvauhdissa viime vuoteen verrattuna. Kuntouttavan työtoiminnan määrä on noussut merkittävästi viime vuodesta.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

  • Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 137– (166)

Aktiivinen haastattelutyö tuottaa tulosta ja asiakkaat sijoittuvat eteenpäin työllistymisen polulla.

 

  • Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk: 121 – (136)

Henkilöiden määrä on saatu selkeään laskusuuntaan kuntouttavan työtoiminnan lisääntymisen myötä.                         

  • Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk: 95 522€ – (117 772€).

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa näkyvät tehdyt toimenpiteet ja työllistämisen edistäminen. Maksuosuuden pudotus edelliseen vuoteen verrattuna on merkittävää nyt helmikuussakin

 

Lisätietoja: Anne Tapaila, työllisyysvastaava, 044 780 1118, etunimi.sukunimi@hollola.fi                     

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Helmikuu 2019, joka on julkaistu 26.3.2019.

Julkaistu: 27.03.2019 11.48