Työttömyys Hollolassa vähenee edelleen - maaliskuun työllisyystiedot

Kategoria: Muut uutiset Nuoriso
Takaisin

Lisääntyvien työpaikkojen määrän myötä jatkuu edelleen myönteinen kehitys työttömien määrässä myös Päijät-Hämeessä. Työttömiä on maaliskuussa 10 966 hlöä, joka on jopa 10,7% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Hollolan työllisyystiedot maaliskuu 2019

Yleistilanne

Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 824 henkilöä, laskua viime vuoteen on 221 henkilöä. Työttömyysaste 7,5% on edelleen 4,5% matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo. Pitkään (yli vuoden) työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen Hollolassa ollen nyt 276 henkilöä, vähennystä viime vuoteen jo 32%.

Nuorten työttömyyteen Hollolassa puututaan aktiivisesti ja myönteinen kehitys on nähtävissä verrattuna viime vuoteen. Nyt työttömyysaste on melkein 4% vähemmän kuin vuosi sitten, ollen 10,2%, joka on edelleen Päijät-Hämeen matalin luku.

Iloa työn tuloksista

Hollolan työllisyyspalveluissa on tehty aktiivisesti työtä kolmen vuoden ajan aktivointiasteen nostamiseksi. Nyt voidaan iloita sen erittäin myönteisestä kehityksestä, aktivointiasteen ollen nyt maaliskuussa paras kolmen vuoden tarkkailujaksolla 32.5. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on lisätty kuntien omissa toimipisteissä, jolloin voimme tarjota entistä monipuolisempia tehtäviä. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuun lopussa jo 129 henkilöä, kun vuosi sitten heitä oli 57 henkilöä. 

Maaliskuu 2019 (maaliskuu 2018)

Työttömyys%  7,5% (9,5%)

Hollolan työttömyysaste on Päijät-Hämeen matalin ja edelleen 4,5% matalampi kuin Päijät-Hämeen keskiarvo.

Työttömien lkm/ hlöä 824 (1045). Kaikkien työttömien lukumäärä Hollolassa vähenee edelleen viime vuoteen verrattuna.

Nuoret alle 25 v % , 10,2% (14,1%)

Nuorten työttömyysaste pysyy edelleen Päijät-Hämeen matalimpana aktiivisen asiakastyön ja Hämeen TE-toimiston kanssa tehdyn hyvän yhteistyön johdosta. Hollolassa panostetaan erityisesti nuorten työllistymisen edistämiseen vuonna 2019 mm. kehittämällä nuorten pajatoimintaa.

Yli 1 v työttömät lkm 276 – (405)                                                        

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen. Vuodessa määrä on vähentynyt 32%, 

Aktivointiaste 32,5 (25,1)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.

Aktivointiaste on hyvässä nousuvauhdissa viime vuoteen verrattuna. Kuntouttavan työtoiminnan määrä on lisääntyneiden kunnan omien paikkojen johdosta noussut merkittävästi viime vuodesta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä on kaksinkertaistunut puolentoista vuoden aikana. Hollolassa tavoitellaan 150 asiakkaan määrää, joka näyttää tässä vaiheessa mahdolliselta saavuttaa tämän vuoden aikana. Nyt asiakkaiden määrä on 129 henkilöä kuukaudessa.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:          

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 139– (173)

Aktiivinen haastattelutyö tuottaa tulosta ja asiakkaat sijoittuvat eteenpäin työllistymisen polulla.

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 110 – (143)

Henkilöiden määrä on saatu selkeään laskusuuntaan kuntouttavan työtoiminnan lisääntymisen myötä. Maaliskuun tulos on paras kolmen vuoden aikavälillä tarkasteltuna.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 88 261€ – (129 852€).

Työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa näkyvät tehdyt toimenpiteet erityisesti pitkään työttömänä olleiden aktivoimisessa. Maksuosuuden pudotus edelliseen vuoteen verrattuna on edelleen merkittävää ja ennakoi selkeästi budjetoitua maksuosuutta pienempää lukua koko vuodelle.

Lisätietoja Anne Tapaila, työllisyysvastaava, 044 780 1118, etunimi.sukunimi@hollola.fi     

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen Maaliskuu 2019, joka on julkaistu 24.3.2019.

Julkaistu: 03.05.2019 07.15