Työttömyysaste edelleen matalin Päijät-Hämeen matalin - katsaus työllisyyteen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

 Hollolan työllisyystiedot syyskuu 2017
 

Yleistilanne

Päijät-Hämeen maakunnassa oli syyskuun lopussa 12 081 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 429 vähemmän (-11%) kuin vuosi sitten. Työttömyys vähenee, mutta hitaammin kuin Kanta-Hämeessä, jossa työttömiä oli 16% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Syyskuussa 2017 työttömyysaste oli 8,9 prosenttia,  ja vuosi sitten aste oli 9,9 prosenttia.

Hollolan työttömyysaste on edelleen maakunnan matalin. Laskua viime vuoteen samaan ajankohtaan on prosenttiyksikön verran. 

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on 10,1 prosenttia ja se on myös maakunnan matalimpia heti Sysmän ja Asikkalan jälkeen. 

Kohentuneen työllisyystilanteen takia yli vuoden työttömänä olevien henkilöiden määrä ei enää kasva, Hollolassa muutos on melkein 100 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Syyskyyn työllisyystietojen mukaan 417 ihmistä on Hollolassa ollut työttömänä yli vuoden.

Aktivointiaste 24,1 (22,7)

 Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. Perinteisesti aktivointiaste on ollut selkeästi matalampi Päijät-Hämeen kuin Kanta-Hämeen puolella. Hollola pitää edelleen perää Asikkalan, Orimattilan ja Padasjoen kanssa Päijät-Hämeen puolella. Aktivointiaste koostuu kaikista palveluista, ja jos johonkin palveluista ei ohjaudu asiakkaita näkyy se aktivointiasteessa.

Hollolassa on suhteessa erittäin vähän kuntouttavassa työtoiminnassa työttömiä työnhakijoita verrattuna asukasmäärältään melko samankokoiseen kuntaan kuten Riihimäkeen Kanta-Hämeessä, jossa kuntouttavassa työtoiminnassa oli syyskuussa 290 henkilöä, kun Hollolassa oli samaan aikaan 68 henkilöä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä vastaa omistajakuntiensa kuntouttavasta työtoiminnasta. Ja alueen kaikissa kunnissa on suuri tarve lisätä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöiden lukumäärä on nyt 150 henkeä, kun se vuosi sitten 197 henkeä.                  

Hollolassa on vuoden 2017 alusta haastateltu tai muuten kontaktoitu kaikki uudet työttömät työnhakijat, jotka ovat ylittäneet 200 päivän työmarkkinatuen saamisen rajan, jolloin mahdollisuus ohjata heitä palveluihin ja niiden kautta työelämään aikaistuu. Kela on vuoden alusta luovuttanut tiedot näistä henkilöistä kunnille. Tämä näkyy nyt parantuneen työllisyystilanteen lisäksi laskuna 300-päiväisten määrässä, joka on melkein 50 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Vaikka työllisyystilanne paranee, ei pitkään työttömänä olleiden määrä vähene. Pieni määrä asiakkaita ohjautuu kuntouttavaan työtoimintaan, mutta samaan aikaan tähän ryhmään tulee lisää asiakkaita, jotka ovat olleet aikaisemmin pelkällä toimeentulotuella. Kela on vuoden alusta siirtänyt työttömyysturvalain muutos 8.6.2012/288, siirtymäsäännöksen perusteella asiakkaita takaisin työmarkkinatuelle.                                                             

 Työmarkkinatuen kunnan maksuosuus on saatu laskuun

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus syyskuun tilastoissa oli 120 660 euroa kuukaudessa, vuosi sitten maksuosuus oli 133 211 euroa.

Hollolassa on onnistuttu vuoden 2017 alusta kääntämään työmarkkinatuen kunnan maksuosuus laskuun, joka edelleen kasvaa useimmissa kunnissa. Aktiivinen asiakastyö ja asiakkaiden eteenpäin ohjaaminen työllistymisen polulla alkaa tuottaa tulosta, samoin mahdollisuus haastatella työttömiä työnhakijoita aikaisemmassa työttömyyden vaiheessa. Huolta aiheuttavat yli 1000 –päiväisten listalle tulevat erittäin pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka ovat olleet useita vuosia toimeentulotuella. Tämä ja erittäin matala kuntouttavan työtoiminnan määrä yhdessä aiheuttavat sen, että työmarkkinatuen kunnan maksuosuus pysyy edelleen korkeana

 

Lisätiedot

Anne Tapaila, työllisyysvastaava044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimiston ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaukseen syyskuu 2017, joka on julkaistu 24.10.2017.

 

 

Julkaistu: 26.10.2017 10.34