Uimahalli-monitoimihallin asemakaavan muutos

Kaavan numero 098 01-270

Suunnittelualue sijoittuu Salpakankaalle Terveystien tuntumaan. Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Terveystiehen, lännessä hoivakodin ja senioriasumista mahdollistavaan tonttiin, idässä Kuntoilijankujaan ja pohjoispuolella Heinsuon urheilukeskukseen. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 2,1 hehtaaria.

Hollolan uimahalli- monitoimihallin korjaus ja mahdollinen laajennus tai uuden rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Hanketta varten on tarve ajantasaistaa asemakaavaa. Kaavan tavoitteena on tunnistaa rakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot. Kaavamuutoksella on tavoitteena mahdollistaa nykyisen uimahalli- monitoimihallin peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen tai uudisrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoshankkeessa tulee muutoksia asemakaavamääräyksiin ja mahdollisesti tarkistuksia tontin rajoihin laajennuksen tarpeiden mukaisesti.

Aloitusvaihe

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 10.6.- 9.7.2021 kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela puh. 044 780 1359.

9.6.2021

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 

Uimahallin rakennushistoriaselvitys 2020

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnokset sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.5. – 3.6.2022 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksista ja päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

4.5.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta ja -määräykset, luonnosvaihtoehdot 1-3

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 2-7

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 6.9.2022  §64

Asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 22.9.-21.10.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla:
www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet:

 LIITE 1 Seurantalomake

 LIITE 2 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma

 LIITE 3 Rakennushistoriaselvitys 18.9.2020

 LIITE 4 Liikenneselvitys 22.4.2022

 LIITE 5 Hulevesiselvitys 26.8.2022

 LIITE 6 Havainnekuvat (luonnosvaiheen)

 LIITE 7 3D-kuvat (luonnosvaiheen)

 LIITE 8 Luontoselvitys 24.8.2022

Nyt:Hyväksyminen

Käsittelyssä;

Elinvoimavaliokunta 22.11.2022 §89

Kunnanhallitus 28.11.2022 §284

Kunnanvaltuusto 12.12.2022 §59