Uimahalli-monitoimihallin asemakaavan muutos hyväksymiskäsittelyssä   

Takaisin

Uimahalli-monitoimihallin asemakaavan muutos on edennyt hyväksymiskäsittelyyn.

Kaavamuutoksella nykyinen uimahalli-monitoimitalon tontti laajenee. Nykyinen rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas uimahallirakennus saa kaavalla suojelumääräyksen.
Rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää, eikä sitä saa purkaa. Rakennuksen pohjoispuolelle on mahdollista tehdä 2 000 neliömetrin suuruinen laajennus, jonka rakentamisessa on huomioitava suojeltava rakennus.

Pysäköintialueen sijainti säilyy nykyisessä paikassa ja se on tarkoitettu kokonaisuudessaan uimahalli-monitoimitalon käyttäjille. Tontin läpi on osoitettu ajoyhteydet palveluasumisen tontille ja koulun huoltopihalle. Kuntakeskuksen ja Heinsuon urheilualueen välille on osoitettu kevyen liikenteen yhteys nykyisessä paikassaan koulun ja uimahallitontin välissä. 

Kaavaan ei tullut muutoksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

Kaavamuutoksen hyväksyminen etenee elinvoimavaliokunnasta kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi loppuvuoden aikana. 

Elinvoimavaliokunnan pöytäkirjan voi lukea täältä.

Julkaistu: 23.11.2022 13.37