Uimahallin peruskorjaus uuden valtuuston linjaus

Takaisin

Hollolan valtuusto linjasi seminaarissaan 14.10.2021, että uimahallihanketta valmistellaan peruskorjausvaihtoehdon pohjalta.

Hollolan kunnanhallitus linjasi 31.5.2021, että uimahallihanketta viedään eteenpäin ensisijaisesti laajennusvaihtoehdon pohjalta. Kanta nojasi toukokuussa pidettyyn vanhan valtuuston seminaariin.

Uusi valtuusto käsitteli ensimmäisessä seminaarissaan 14.10.2021 kuntastrategian valmistelua ja kunnan taloutta.

Uimahallin kustannusarvion nousu ja tulevien suunnitelmavuosien investointipaineet kallistivat uuden valtuuston mielipiteen peruskorjausvaihtoehdon taakse; valmistelua jatketaan tältä pohjalta. Uimahallin käyttötilat tulevat kuitenkin lisääntymään, kun uimahallin yhteydessä olevista toimistotiloista luovutaan. Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä siihen sisällytetään asiakaspalautteissa ilmaistuja parannuksia ja mahdollisuuksien mukaan myös lisäpalveluja.

Nykyinen uimahalli on rakennushistoriallisessa selvityksessä todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Sen peruskorjaus tehdään perusteellisesti, mutta arkkitehtonisia arvoja kunnioittaen.

Uimahallin peruskorjauksen kustannusarvio on tässä vaiheessa n. 12–13 miljoonaa euroa. Kustannusarvio tarkentuu hankesuunnittelun myötä.

Julkaistu: 18.10.2021 07.38