Ukrainan tilanne

Toimintaohjeet ukrainasta saapuville pakolaisille
Інформація для українських біженців

Updates and information in Ukrainian language go to: / Оновлення та інформація українською мовою див: 
https://www.alipi.fi/fi/ajankohtaista/ukrainan-tilanne

***************************************

Ukrainan sotatilanteella on laajoja vaikutuksia myös Suomeen. Humanitäärinen hätä koskettaa ihmisiä voimakkaasti ja auttamishalu on suurta.

Hollolan kunta on pyrkinyt osaltaan edistämään tiedonkulkua kokoamalla tämän Ukrainan kriisiin liittyvän sivuston ja viemällä sivustolle tilanteeseen liittyvää keskeistä informaatiota niin auttajien kuin Suomeen tulleiden ja kaikkien Suomessa asuvien avuksi.

Päivitämme koosteeseen ajankohtaista tietoa toimenpiteistä ja tarjolla olevista palveluista.

Ukrainalaisia voi Suomeen tulla useilla eri statuksilla:

  • Turvapaikanhakija
  • Tilapäisen suojelun direktiivin mukainen oleskelulupa
  • Biometrinen passi (90 päivän viisumivapaa oleskelu Schengen-alueella)
  • Kausityölupa (alle kolme kuukautta kestävä kausityö – ei tarvita oleskelulupaa)
  • Työntekijän oleskelulupa

Turvapaikanhakijat ja tilapäisen suojelun direktiivin mukaiseen oleskelulupaan oikeutettujen tulisi hakea poliisilta tai rajaviranomaisen kautta tilapäistä suojelua, koska sen turvin on mahdollista päästä Maahanmuuttoviraston (Migrin) vastaanottopalvelujen piiriin (mm. majoitus, vastaanottoraha, sosiaali- ja terveyspalvelut). Muulla statuksella oleskelevien osalta vastaanottopalveluja ei tarjota.

Kunnanjohtajan Päivi Rahkonen pitää tärkeänä, että negatiivisia tunteita ei kanavoida kanssaihmisiin. Ukrainan sota on tuomittava, mutta vastuussa eivät ole jonkin tai joidenkin maiden kansalaiset.

– Sota nostaa pintaan ahdistavia tunteita. Tärkeää olisi pitää huolta läheisistä ja pyrkiä normalisoimaan arkea. Keskustelujen käyminen ja keskusteluavun tarjoaminen on tärkeää erityisesti nuorille. Käytettävissä on monipuolisesti tukea, mikäli Ukrainan kriisitilanne aiheuttaa huolta tai ahdistusta. 

Viranomaisten roolit

Suomessa pakolaisten vastaanoton koordinoinnista ja hallinnosta vastaa sisäministeriö. Alueellisia toimijoita ovat ELY-keskukset, jotka toimivat yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja majoittamista varten on vastaanottokeskusverkosto. Pakolaisten hätämajoituksista vastaa sisäministeriö ja sen alainen maahanmuuttovirasto.

Hollolan kunnan toiminta

Hollolan kunta on tuominnut tiedotteessaan Ukrainan sodan.

Hollolan kunnalla ja Migrillä ei ole keskinäistä sopimusta ukrainalaisten asuttamisesta (= kuntamalli). Ukrainalaiset voivat asua esim. lähimmässä vastaanottokeskuksessa, yksityismajoituksessa tai solmia tavallisen vuokrasopimuksen esimerkiksi kunnan vuokra-asuntojen (Hollolan Asuntotalot) kanssa.

Hyvinvoinnin palvelualueelle, joka vastaa mm. varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta, on valmius ottaa turvapaikan hakijoina Suomeen tulevia ukrainalaislapsia esi- ja perusopetukseen sekä tilanteesta riippuen myös varhaiskasvatukseen. Kiireellinen sosiaali- ja terveydenhuolto kuuluu kaikissa tapauksissa kunnan vastuuseen (1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen vastuuseen). Tästä palvelusta Hollolan osalta vastaa Päijät-Sote. Hyvinvoinnin palvelualue perustaa tarvittaessa uusia valmistavan opetuksen opetusryhmiä, joihin rekrytoidaan opettajia ja avustajia.

Hollolan kunta toimii yhteistyössä Lahdessa sijaitsevan alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi kanssa. Sieltä on saatavilla ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Lue lisää Alipin sivuilta.

Mitä tilapäisen suojelun direktiivi tarkoittaa?

Ukrainasta pakenevien auttamiseksi EU aktivoi ensi kertaa tilapäisen suojelun direktiivin, jonka tarkoituksena on tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Ukrainasta sotaa pakenevat voivat tulla Suomeen tilapäisen oleskeluluvan hakijoina, turvapaikanhakijoina tai 90 päivän viisumilla. Turvapaikkaa tai oleskelulupaa hakevat ovat Maahanmuuttoviraston palvelujen piirissä. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta

Apu Ukrainaan kannattaa lähettää tunnettujen ja luotettavien avustusjärjestöjen kautta

Kansalaiset haluavat monin tavoin auttaa Ukrainaa ja sotaa pakenevia ukrainalaisia. Suositeltavin tapa on lahjoittaa rahaa luotettavien järjestöjen kautta. Järjestöillä on operatiivinen valmius viedä apu perille keskitetysti ja ammattimaisesti. 

Tukea tarjolla päijäthämäläisille

Sodan syttyminen Euroopassa voi aiheuttaa huolta ja ahdistusta. Tarjolla on monipuolisesti tukea niin lapsille kuin aikuisille (mm. Lahden seudun kriisikeskus, Mieli ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin, Mannerheimin lasten/lasten ja nuorten chatti, Evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen keskusteluapu, Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys).

Päijät-Soten kooste asiasta.

Uk­rai­nan pas­sil­la il­mai­set bus­si­mat­kat LSL:n vuo­roil­la

Ukrainan passilla tai maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämällä passin haltuunottotodistuksella voi matkustaa Lahden seudun liikenteessä maksutta 31.8.22 saakka. Passi näytetään kuljettajalle kyytiin noustessa. Lue lisää.

Hollolan kunta tukee Ukrainaa 15 000 eurolla

Hollolan kunta on päättänyt tukea SPR:n katastrofirahastoa Ukrainan sodasta aiheutuvien humanitaaristen ongelmien lieventämiseksi.

Hollolan kunnalla ei ole ystävyystoimintaa

Hollolan kunnalla ei tällä hetkellä ole ystävyyskuntatoimintaa eikä sellaista ole myöskään vireillä.

-----

Maahanmuuttokoordinaattori Heinola – Hollola – Orimattila
Marianna Kemppi
044  469 4372
marianna.kemppi@heinola.fi
PL 1001, 18101 Heinola

Maahanmuuttokoordinaattorin toimintaohjeet Ukrainasta saapuville pakolaisille:

On tärkeä muistaa, että kaikista, myös vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvilla, ukrainalaisista on tehtävä ilmoitus Maahanmuuttovirastolle, jotta he voivat koordinoida toimintaa. Ilmoituksen voi tehdä nettilomakkeen kautta tai puhelimitse 0295 463 300. Numero on avoinna arkisin ma–pe klo 9.00–16.00.

Yksityiset toimijat ja kunnat voivat ilmoittaa vapaista, majoitukseen sopivista tiloista Maahanmuuttovirastolle sähköpostilla: migri@migri.fi

Huomioithan, että hätämajoituksen järjestämisestä (ennen Maahanmuuttoviraston määräämän majoituksen löytymistä) ei makseta korvauksia majoittajille!

Käythän lukemassa ja tutustumassa tarkkaan Maahanmuuttoviraston ohjeisiin.

Pakolaisten saavuttua kuntaan:

1. Ohjaa pakolaiset Poliisille hakemaan ensisijaisesti tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Tilapäisen suojelun turvin Ukrainasta tulleet saavat oleskeluluvan vuodeksi ja tarpeen vaatiessa pidemmäksi ajaksi. Tilapäiseen suojeluun oikeutettuna he saavat turvapaikanhakijoille oikeutetut palvelut. Muun muassa:

  • Maahanmuuttoviraston järjestämän majoituksen sekä terveydenhuollon palvelut
  • Maahanmuuttoviraston maksaman vastaanottorahan
  • Suoran työnteko-oikeuden.
  • Lasten oikeuden perusopetukseen

Huom! Monet ukrainalaiset saapuvat Suomeen passilla, joka oikeuttaa 90 vrk oleskeluun maassa. Tällöin he oleskelevat Suomessa ns. ”turisteina”, jolloin he eivät ole oikeutettuja eräisiin tärkeisiin palveluihin, esimerkiksi suora työnteko-oikeus, terveystarkastukset ja lasten perusopetus. Lisäksi 90 vrk oleskeluajan umpeuduttua heidän on poistuttava maasta. Tästä syystä tilapäisen suojelun tai turvapaikan haku kannattaa aina! Suomesta voi poistua jo aiemmin, vaikka tilapäisen suojelun oleskelulupaa olisikin vielä jäljellä.

2. Kunnan vastuulla järjestää perusopetus lapsille

Varhaiskasvatus- ja esiopetukseen liittyvissä asioissa yhteys Sanja Pokki, sanja.pokki@hollola.fi
Perusopetusasioissa yhteys Sanna Plit-Rehula, sanna.plit-rehula@hollola.fi tai Anssi Vidman, anssi.vidman@hollola.fi