Urakan viimeinen silta valettu

Kategoria:
Takaisin

Vt12 Aukeakadun alikulku

Lahden eteläisellä sisääntulotiellä, oli perjantain vuorossa urakan viimeinen sillan kehän valu. Urakan viimeinen betonivalu on vielä edessäpäin, kun siltaan valetaan siirtymälaatat.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Lahden sisääntulotie:

 • Kyöstilän alikulkukäytävällä aloitetaan vesieristystöitä
 • Aukeankadun alikulkukäytävällä puretaan muotti ja tehdään täyttötöitä
 • Melukaiteita, siltakaiteita ja pengerkaiteita asennetaan useassa kohdassa
 • Maarakennustöinä tehdään mm. päällystystöitä, reunakivien asennusta
  sekä valaistukseen liittyviä töitä
 • Liikenteen siirto Launeen risteyssillalle pois kiertotieltä, mahdollisesti
  loppuviikosta, jos sää sallii päällystys- ja tiemerkintätyöt

Vt12 Hollola:

 • Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
 • Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
  Soramäessä ja Nostavantiellä
 • Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä,
  Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
 • Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa,
  Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Seuraa hanketta:

liikennevirasto.fi/vt12letke

facebook.com/vt12letke

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 31.10.2018 12.42