Urakka käynnissä koko uuden kehätien linjalla

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

letke

Tilannekatsaus: Lahden eteläinen kehätie Hollolassa, urakoitsijana Destia


Työt ovat nyt käynnissä lähes koko uuden kehätien linjalla. Kuluneella viikolla Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien silloilla tehtiin asfaltointia. Okeroisissa jatkettiin paalutuksia ja tehtiin maaleikkausta, louhepenkereitä, paalulaattojen raudoituksia sekä työsiltarakenteita. Ala-Okeroisten sillan paalutus valmistui. Patiokalliolla, Tikkakalliontien läheisyydessä sekä Soramäessä tehtiin louhepenkereitä, maaleikkausta ja pintamaan poistoa sekä louhittiin kalliota. Vähäjoen ylikulkusillan ensimmäiset anturat saatiin valettua.

Tulevan viikon 34 työt ja liikennejärjestelyt:


Siltojen korjaukseen liittyvät uudet liikennejärjestelyt Soramäessä
• Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella
Soramäessä ja Nostavantiellä
• Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä,
Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion
ympäristössä
• Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten työt jatkuvat
• Murskaus alkaa Soramäessä
• Ala-Okeroisten sillan sekä Vähäjoen ylikulkusillan välitukien pilarityöt
alkavat

Seuraa hanketta

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 10.08.2018 12.30