Uunituore kuntastrategia

Kesän kunnallisvaalikauden jälkeen otimme uuden asennon myös strategiavalmistelun osalta. Strategiatyön valmistelukumppani oli valittu ja kunnanhallituksen ensimmäisessä kokouksessa pääsimme suoraan asiaan. Jaoimme selkeämmät roolit ja vastuut poliittisille toimijoille, keskitymme muutokseen ja ohjaavalle tasolle, jolloin strategiapohja saatiin aikaan ensimmäisen 6 kk aikana. Seuraavan 6 kk aikana voimme keskittyä yksityiskohtaisempiin strategisiin ohjelmiin. Tällä mallilla valtuusto pääsee tosiasiallisesti vaikuttamaan oman vaalikauden asioihin ja myös mukaan toteutukseen.

Strategia on nyt hyväksytty valtuustossa. Se nojaa vahvasti vuonna 2019 hyväksyttyyn kuntabrändiin ”monta luontoa”, Arvoina: ”hirveen tulevaisuustaitoinen, -rohkee, -arvostava ja -ketterä. Yksinkertaisiin termeihin on pakattu paljon asiaa.

”Hirveen tulevaisuustaitoinen” viestii ennakoinnista, (ongelmien) ennaltaehkäisystä, kehittämisestä ja kestävyyden näkökulman huomioon ottamisesta. Tahdosta tehdä yhdessä tulevaisuutta.

”Hirveen rohkee” viestii uusista avauksista, isoista ajatuksista, innovatiivisuudesta ja kokeilunhalusta. Tahdosta nähdä mahdollisuudet ja tarttua niihin.

”Hirveen arvostava” viestii toistemme arvostamisesta, tasavertaisuudesta, hyvän näkemisestä ja läsnäolon tärkeydestä ja inhimillisyydestä. Tahdosta tehdä yhteistä hyvää ja yhteistyötä, toimia yhtenä joukkueena.

”Hirveen ketterä” viestii kunnan strategisesta edusta toimia ja reagoida nopeasti ja proaktiivisesti muuttuviin tilainteisiin. Tahdosta toimia ratkaisukeskeisesti.

Visiona on olla ”hirveen haluttu” tarkoittaa, että olemme haluttu paikka asua ja elää kunnan asukkaiden lisäksi myös ulkopuolisten silmissä. Tämä edellyttää hyvää maa-, asunto- ja tonttipolitiikkaa. Itsestä kertomista. Tahdosta lisätä hyvinvointia ja tehdä yhteistyöstä.

Toisena visiona on olla ”hirveen hyvä esimerkki”. Olemme hyvä esimerkki arvopohjaisesta toimintakulttuurista, sujuvasta johtamisjärjestelmästä, osallistavasta toimintatavasta ja asiakaslähtöisistä palveluista. Tahdosta johtaa tiedolla, taidolla ja sydämellä.

 

Hollolassa 14. joulukuuta 2021

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 14.12.2021 14.55