Uusi yksityistielaki - mikä muuttuu?

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

yksityistielaki

Sali täynnä kouluttautujia

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Lain kokonaisuudistuksen myötä kunnan tielautakunnan tehtävät siirretään muille viranomaisille ja tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019.

Uusi laki vastaa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muuttumisen sekä luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Tarkoituksena on turvata kulku niille kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, turvata yksityisteiden ylläpito ja kehitys sekä asianosaisten oikeusturva että osakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Hollolan yksityistiekoulutuksen pääaiheena olivat uuden lain tuomat muutokset ja vaikutukset tiekuntien hallintoon. 

Koulutustilaisuuteen kunnan virastotalolla osallistui reilusti yli sata yksityistiekunnan edustajaa ja asiasta kiinnostunutta torstaina 24.1.2019. 

Toiminta säilyy miltei ennallaan

Yksityistieasioiden hoitaja Heimo Mattilan johtama keskustelu oli vilkasta. Tilaisuudessa saatiin paljon tietoa ja tehtiin aktiivisesti kysymyksiä lakimuutoksen lisäksi nykyisestäkin toimintamallista. Tilaisuudelle oli selkeä tarve. Vaikka tielautakunnat lakkaavat, niin tiekuntien toiminta säilyy pääsääntöisesti ennallaan.

Muutoksia pähkinänkuoressa

Tiekunnille tulee lisää toimintavaltuuksia mm. tiealueen järjestelyissä, kokouskäytännöt voidaan siirtää nykyiseen digiaikaan, tiekunta voi tien kunnossapidon lisäksi ottaa muita tehtäviä hoitaakseen ja tiekunnalle voidaan laatia säännöt. Tiekunnan kokouksen päätöksistä haetaan jatkossa muutosta tielautakunnan sijaan käräjäoikeudelta. Lakimuutos ei Hollolassa vaikuta kunnan yksityistieavustusten jakamiseen. Jatkossa tiekuntien on kuitenkin varauduttava mm. tietä koskevien tietojen antamiseen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja Väyläviraston kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään, Digiroadiin. Ajantasaisten tietojen välitys on avustusten saamisen ehtona.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Lisätietoja: Heimo Mattila, heimo.mattila@karkola.fi p. 044 770 2238.

Seuraavat tilaisuudet ovat Orimattilassa 29.1. ja Nastolassa 6.2.2019.

https://www.orimattila.fi/info/ajankohtaista/tiedotteet/973-koulutusta-uudesta-yksityistielaista

https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/yksityistiekoulutusta-tiekunnille-6-2

Julkaistu: 25.01.2019 12.55