Uutiset

Vanhemmat uutiset näkyvät oikeassa laidassa olevasta Uutisten arkistosta.

Ajankohtaista

27.02.2020
Kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tämä tarkoittaa erilaisen hyvinvointitiedon tuottamista esimerkiksi koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Tieto on pohjana kunnan vuosittaisten hyvinvointitavoitteiden asettamiselle. 

Hollolan kunta laatii tämän vuoden aikana laajan hyvinvointikertomuksen, joka on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa kuluvan valtuustokauden 2017-2020 ajalta. Lisäksi laaja hyvinvointikertomus sisältää suunnitelman seuraavalle valtuustokaudelle 2021-2025. Kuntaisilta pyydettiin kyselyn avulla ideoita / ajatuksia miten hollolalaisten hyvinvointia voidaan parantaa. Sähköinen kysely oli avoinna 16.1.-10.2.2020 välisen ajan ja siihen saatiin yhteensä 449 vastausta. Vastaajien kesken arvottiin palkintoja.
19.02.2020
Hyvinvointiyhtymän ensihoito- ja päivystyskeskus Akuutti24:n asiakasmäärät ovat nousussa, ja palveluissa esiintyy ajoittain ruuhkaa. Asiakkaita pyydetään kääntymään ensisijaisesti oman terveysaseman puoleen aseman aukioloaikoina. Myös kiireettömät asiat, kuten reseptien uusintapyynnöt tai laboratorio- ja röntgentutkimusten vastaukset hoidetaan omalla terveysasemalla.