Uutta kuntaa luomassa

Uusi kunta on aloittanut toimintansa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lopullisesti siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle ja kunnan toiminnat keskittyvät nyt sivistyspalveluihin ja varhaiskasvatukseen, joiden osuus kunnan talousarviosta on yli 50 %. Kunnalla on edelleen laaja vastuu mm. maankäytöstä, kaavoituksesta, kunnallistekniikasta, elinkeinotoiminnasta ja nopeasti laajeneva vastuu työllisyydenhoidosta.

Kunnan veroprosentti laski -12,64 %-yksikköä ollen 1.1.2023 alkaen enää 8,36 %. Kunnan tuloista leikkaantui -48 %. Valtionosuuksista leikkaantui yli puolet (- 54 %). Verotulopohja laski 146,5 milj. eurosta 73 milj. euroon.

Velkoja sote-uudistus ei vienyt mennessään. Ne jäivät kunnan vastuulle täysimääräisesti.

Kunnalla on puskuria, koska väliaikaista apua on saatu koronatuista ja saadaan vuoden 2023 osalta ”ylimääräisestä” vanhan verotuksen mukaan maksuunpannun tilityserän kautta. Tulevaisuudessa vyötä joudutaan kuitenkin kiristämään, mikäli kunta mielii pitää talouden kuntalain edellyttämässä tasapainossa.

On selvää, että syntyy jännitteitä hyvinvointialueen ja kuntien välille. On selvää myös, että jokainen uusi palvelutoive perustellaan HYTE-työksi. Tästä kehikosta katsottuna on tarve ensinnäkin jäsentää mahdollisimman selkeä vastuunjako hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Toiseksi hyvinvoinnin edistämistyötä (HYTE) on priorisoitava. Ilman sitä kunnat tukehtuvat erilaisiin toiveisiin. Tarvitaan entistä enemmän tutkittua tietoa, jotta voidaan keskittyä aidosti eniten vaikuttaviin ja merkityksellisiin asioihin.

Kunta joutuu myös arvioimaan uusia tehtäviä lähtökohtaisesti nollasumma-yhtälön kautta, koska rahoitus uhkaa vähetä. Kun uusia vapaaehtoisia tehtäviä otetaan, jotain siis pitäisi jättää samalla pois vastuukuormasta. Koska päätöksiin sisältyy poliittisia arvolatauksia, annetuista eduista luopuminen on lähes mahdotonta. Siksi uusista tehtävistä päätettäessä ne tulisi sitoa määräaikaan. Vapaaehtoisten tehtävien tarkastelu määräajoin (valtuustokausittain tai budjettivuosittain) samanaikaisesti ja vaikuttavuutta arvioiden mahdollistaisi priorisoinnin; se ei ole mahdollista, jos katsotaan kiikarin läpi vain yksittäistä tehtävää kerralla.

Entistä vahvemmin vapaaehtoistehtävien osalta siirrytään kumppanuuspöytiin, joissa kunta jakaa järjestöille ja toimijoille rahoitusta niiden vastuunkannon pohjalta. Haasteena on edistää ja aktivoida erilaisia ryhmiä, järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan luomaan hyvinvointia ympärilleen. Rahanjaossa tulisi kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota hyvinvoinnin lisäämiseen eli positiivisten muutosten aikaansaamiseen vakiintuneen toimijajoukon hyvinvoinnin ylläpitämisen sijaan. Saadaanko toimintaan mukaan uusia jäseniä, pystytäänkö aktivoimaan passiivisia, autetaanko aidosti apua eniten tarvitsevia ?

Edessä on muutosten aika. Se sisältää paitsi luopumisen tuskaa, myös paljon mahdollisuuksia. Nyt on tarve kylvää mahdollisimman paljon uudelleenajattelun siemeniä, jotta voimme odotella runsasta satokautta.

Hollolassa 27. tammikuuta 2023

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 27.01.2023 11.47