Vaakunan käyttö

Vaakunan käytössä on aina noudatettava seuraavia periaatteita:

  1. Kunnan vaakunaa käytetään kunnan yhteenkuuluvuuden ja myönteisen kuntahengen tai -kuntaimagon korostamiseksi
  2. Kunnan vaakunaa on käytettävä vaakunan arvoa, lakia, hyvää tapaa ja heraldiikan periaatteita kunnioittaen
  3. Mikäli kunnan vaakunaa käytetään sen arvoa alentavalla tai muuten sopimattomasti, käyttö voidaan kieltää välittömästi kunnanjohtajan toimesta (luvan peruminen)
  4. Ellei vaakunan käyttöä koskevassa luvassa ole muuta päätetty, tulee kunnan vaakunan viereen laittaa, mikäli mahdollista teksti HOLLOLAN KUNTA. Fonttina käytetään ensisijaisesti Arial.

Ilmoitusvelvollisuus:

- Hollolalainen yksityinen henkilö tai hollolalainen yhdistys tai kunnan yhteistyötaho (kunta jäsenenä tai osakkaana toiminnassa) käyttää vaakunaa kotiseutua osoittavana osakuviona ja tunnusmerkkinä lipussa, jäsenmerkkejä, ilmoituksessa, tiedotteessa tms.

- Edellyttää ilmoitusta kunnanjohtajalle (vastuuhenkilö, käyttötarkoitus ja kohde, arvio käyttöajasta).

Luvan hakeminen:

- Muut kuin edellä luetellut tahot (ilmoitusvelvollisuus)

- Käytetttäessä vaakunaa elinkeinotoiminnassa siihen on haettava erikseen lupa viimeistään kuukautta ennen toiminnan/tuotannon aloittamista

- Luvan kunnan vaakunan käyttöön myöntää kunnanjohtaja (21.8.2007 § 22)

Vaakunan käyttöluvan hakeminen

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen
044 780 1400
paivi.rahkonen(a)hollola.fi