Vaalimainospaikat

Vaalimainoskehikot ulkomainontaa varten asetetaan paikoilleen viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021 mennessä.

Vaalikehikon aukko, johon mainos tulee on kooltaan 76X114 cm.

Vaalikehikoissa on ilmoituspaikkoja kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle yksi mainospaikka. Mainospaikka kehikossa määräytyy vasemmalta oikealle.

Vaalimainokset tulee poistaa kehikoista viikon kuluessa vaalipäivästä eli viimeistään 20.6.2021.

Ulkomainontapaikoista lisätietoja saa tarvittaessa
projektipäällikkö Ari Rinkinen
044 780 1453
ari.rinkinen(a)hollola.fi

Vaalimainonnan järjestelyjä koskevia normeja ja ohjeita:
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) 52 ja 52 a §
Tieliikennelaki (729/2018) 73 § 
Tienpitäjinä alueilla toimivat ELY‐keskukset
Järjestyslaki (612/2003) 6 § 

Maankäyttö‐ ja rakennuslaki (132/1999) 126 a ja 130 §  

Rakennuslainsäädännön mukaisen toimenpideluvan myöntää tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Mainoslaitteen asentamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.
Kuntaliiton yleiskirje 9/2020

Vaalimainospaikat:

Hämeenkoskella (pdf)
Kalliolassa (pdf)
Kuntakeskuksessa (pdf)

Vaalimainonnan järjestelyjä koskevia normeja ja ohjeita:
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) 52 ja 52 a §
Tieliikennelaki (729/2018) 73 §
Tienpitäjinä alueilla toimivat ELY‐keskukset
Järjestyslaki (612/2003) 6 §

Maankäyttö‐ ja rakennuslaki (132/1999) 126 a ja 130 § 

ELY-keskuksen ohjeistus - Vaalimainonta maantien varrella

Kuntaliiton yleiskirje 9/2020

Kuntavaalit 2021 logo

Vaalit

Virastotie 3 15870 Hollola
vaalit@hollola.fi

Yhteyshenkilöt

Manninen Kaija, hallintopäällikkö
044 780 1407