Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.12.2016 Kukonlinna Oy:n ympäristölupa-asiassa

Kategoria:
Takaisin

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakija ja luvanhakija: Kukonlinna Oy, Hollola

Päätös, johon on haettu muutosta: Lahden seudun ympäristölautakunta 12.6.2014 (27.5.2014 § 43)

Päätös: Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Päätös on nähtävillä Hollolan kunnanviraston  Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, 15870 Hollola

Muutoksenhaku: Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään  27.1.2017.

Julkaistu: 29.12.2016 15.24