Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.4.2018 Lahden Ampumaseura ry:n Hälvälän haulikkorata

Kategoria:
Takaisin

Päätös 6.4.2018 päätösnro 18/0073/2

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakija ja luvanhakija  Antti Kinnari, Arto Niemelä ja Saara Kinnari-Heino
Lahden Ampumaseura ry   

Päätös, johon on haettu muutosta: Hollolan kunnan valvontajaosto 25.4.2017 (19.4.2017 § 26)

Päätös:Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös on nähtävillä Hollolan kunnanviraston  Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, 15870 Hollola

Muutoksenhaku: Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään  7.5.2018.