Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.12.2017 Kukonkoivun moottoriurheilurata, Jarvalan kylä, Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry

Kategoria:
Takaisin

Päätös: Antopäivä 8.12.2017, päätösnumero 17/0388/2

Asia: Valitus terveydenhoitolain mukaisen sijoituspaikkaluvan peruuttamisesta ympäristönsuojelulain nojalla koskevassa asiassa

Muutoksenhakija ja luvanhakija: Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry, Lahti

Päätös, johon on haettu muutosta: Lahden seudun ympäristölautakunta 10.12.2015 (24.11.2015 § 67)

Päätös:

1. Hallinto-oikeus ei tutki Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry:n vaatimusta siitä, että Lahden seudun ympäristölautakunta määrätään korvaamaan toiminnan päättämisestä ja uudelleensijoittamisesta aiheutuvat kulut erilliseen arviointimenettelyyn perustuvan arvonmäärittelyn mukaisena.

 2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Päätös on nähtävillä Hollolan kunnanviraston  Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, 15870 Hollola

Muutoksenhaku:  Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän           kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään  7.1.2018.

 

 

Julkaistu: 11.12.2017 14.18