Vaasan hallinto-oikeuden päätös A-kassi Ky:n valituksesta ympärisölupa-asiassa

Kategoria:
Takaisin

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä  30.10.2017
päätösnumero 17/0343/2

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija ja luvan hakija: A-kassi Ky, Hollola 

Päätös, johon on haettu muutosta:  Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 18.5.2016 Nro 124/2016/1 

Päätös: Päätös on nähtävänä Hollolan kunnanviraston Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, I kerros. 

Muutoksenhaku:  Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 29.11.2017.

 

Julkaistu: 01.11.2017 09.59