Vaasan hallinto-oikeuden päätös kivenlouhimoa, kivenmurskaamoa ja asfalttiasemaa koskevassa ympäristölupa-asiassa, tilat Vahteristo ja Vahteristo II, Hämeenkoski

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus 23.2.2016                                                         

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.2.2016, päätösnumero 16/0075/1 

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat: Aimo Riihelä ja Lilja Riihelä, Hämeenkoski 

Luvan hakijat: Uudenmaan elinkeino-,  liikenne ja ympäristökeskus/Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

Päätös, johon on haettu muutosta: Hämeenkosken kunnan ympäristölautakunta 19.8.2014 § 14 (29.8.2014)

Päätös: Päätös on nähtävänä Hollolan kunnanviraston Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, I kerros. 

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-okeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 23.3.2016.

Julkaistu: 24.02.2016 13.44