Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma on valmistunut

Takaisin

Vähä-Tiilijärven tila on uusien selvitysten mukaan lähinnä tyydyttävä. Hoitotoimiksi suositellaan viime keväänä aloitetun hoitokalastuksen jatkamista ja mahdollisesti järven pohjasedimenttiin kohdistuvia sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimia.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö kertoo sivuillaan, että Vähä-Tiilijärven ongelmana on useamman vuosikymmenen kuluessa tapahtunut rehevöityminen, mikä ilmenee ajoittaisina virkistyskäyttöä haittaavina sinileväkukintoina. Rehevöitymisen taustalla on todennäköisesti pitkään jatkunut, hieman liian suuri ulkoinen kuormitus. Toisaalta järven pitkä viipymä, eli veden vaihtumisaika järvessä, on edesauttanut ravinteiden kertymistä järven pohjalle. Nykyinen ulkoinen kuormitus, eli järveen sen ulkopuolelta esimerkiksi pintavalumana kulkeutuva ravinnemäärä, on ainakin laskennallisesti sallittavalla tasolla. Ulkoisen kuormituksen osalta järven hoidossa keskeistä on, ettei se kasva nykyisestä esimerkiksi hajajätevesien osalta. Tällä hetkellä järven ongelmat johtuvat kuitenkin pohjalle vuosien kuluessa kertyneestä huomattavasta ravinnevarastosta, josta ravinteita vapautuu levien käyttöön ja jää kiertämään ravintoverkossa. Tähän prosessiin eli järven sisäiseen kuormitukseen puuttuminen on ensisijainen keino järven tilan parantamiseksi.  

Hoitosuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin tässä tiedostossa Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma

tai Vesijärvisäätiön www-sivuilla linkin kautta https://www.vesijarvi.fi/2021/03/08/vaha-tiilijarven-hoitosuunnitelma-on-valmistunut/

Julkaistu: 10.03.2021 17.12