Vähä-Tiilijärven huonontuneeseen tilanteeseen on useita syitä

Vähä-Tiilijärven tilanne on viime viikkoina huolestuttanut kuntalaisia ja viranhaltijoita.

Sinilevä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja syitä etsitään parhaillaan. Uimaveden terveellisyydestä ja sinilevätilanteesta tiedottaminen kuuluu hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnalle. Yleinen vesiensuojelun edistäminen kunnan alueella kuuluu Hollolan ympäristövalvonnalle, ja olemmekin vastanneet päivittäin useisiin huolestuneisiin yhteydenottoihin aiheesta.

Syitä sinileväkukintoihin on useita

Vaikka Vähä-Tiilijärven tilan huononemisesta on ollut merkkejä jo muutamia vuosia, on nykyinen sinilevätilanne silti yllättänyt. Selvityksessä ei löytynyt yhtä selvää syytä järven tilanteen kehittymiselle. Ajankohta kukinnoille on tyypillinen elokuussa, mutta ainutlaatuista Vähä-Tiilijärvessä. Tänä vuonna on otettu ylimääräiset vesinäytteet Vähä-Tiilijärvestä ja viimeisimmät nyt kukinnan aikaan.

Laskuojaa on tukittu

Akuutiksi ongelmaksi on muodostunut laskuojan tukkiminen, jota kuntatekniikka on käynyt avaamassa useita kertoja. Kunnan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen muistuttaa, että ojan tukkiminen rikkoo vesilakia. Lisäksi veden virtaamisen estäminen huonontaa järven tilaa, kun vesi ei vaihdu. Veden pinta nousee ja voi aiheuttaa vettymistä rantakiinteistöillä, kun järveen johdettava jäähdytysvesi ei pääse virtaamaan pois.

Vilkkaassa virkistyskäytössä olevan Vähä-Tiilijärven rantoja kuormittavat myös esimerkiksi liian lähelle rantaa päästetyt ja jätetyt koiran jätökset.

Jätevedet ja jäähdytysvedet tarkastetaan

Järven rannoilla olevien asuntojen jätevesien käsittelystä ja esimerkiksi palveluasumisyksikkö Onnenkodon jäähdytysvesien luvanvaraisesta johtamisesta Vähä-Tiilijärveen on niin ikään oltu huolissaan. Pohjaveden johtaminen järveen yleensä parantaa veden laatua, ja sitä tehdäänkin järvillä veden vaihtuvuuden lisäämiseksi.

Jatkamme selvitystyötä rantakiinteistöjen jätevesien johtamisen tarkastuksella ja ELY-keskuksen kanssa Onnenkodon jäähdytysvesien tarkastuksella. Myöhemmässä vaiheessa voi olla tarve jatkaa selvitystä erillisellä rahoituksella, tai jopa tehdä järven kemiallinen kunnostus.

Lisätiedot

Kirsi Järvinen, kirsi.m.jarvinen(a)hollola.fi, ympäristösihteeri, puh. 044 780 1439 (puhelinajat pääsääntöisesti ti klo 9-10, ke ja pe 12-13. Työpäivät ti-pe
Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson(a)hollola.fi
Jaana Pyykölä, terveydensuojeluinsinööri PHHYKY (uimavesi)

Uusinen julkaistu: 17.08.2018 14.50

Lisätietoja:

Kirsi Järvinen, kirsi.m.jarvinen(a)hollola.fi, ympäristösihteeri, 044 780 1439 (puhelinajat pääsääntöisesti ti klo 9-10, ke ja pe 12-13

Työpäivät ti-pe Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson(a)hollola.fi
Jaana Pyykölä, terveydensuojeluinsinööri PHHYKY (uimavesi)