Vähä-Tiilijärven pinnanmittaus ja lämpötila

Vähä-Tiilijärvi pinnankorkeutta mitataan osana Hollolan vesihuoltolaitoksen pohjavesitarkkailua. Pinnankorkeudelle on asennettu loppukesällä 2022 jatkuvatoiminen mittaus, jonka tulokset ovat esitettynä alla olevassa kaaviokuvassa (Korkeusjärjestelmä N2000). Samalla mitataan veden lämpötilaa, josta myös oma kaaviokuvansa.

 Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty. 

  

Valtakunnallista ja alueellista vesistöjen vesitilannetta voit seurata täältä: Vesitilanne