Vähä-Tiilijärven pohjoisrannan kulkua helpotetaan

Takaisin

Kunta on aloittanut hoitotyöt Vähä-Tiilijärven pohjoispuolella. Tavoitteena on korottaa ja tasata maata kahden Tiilijärven väliseltä väylältä Vähä-Tiilijärven pohjoisrantaa pitkin juoksuportaille asti. Ongelmia kuitenkin ilmeni sateiden jatkuessa.

Vähä-Tiilijärven polun kunnostus

Vähä-Tiilijärven pohjois puoli on haasteellinen kulkijoille, sillä sateiden jälkeen maa on hyvin märkää. Mutaisia alueita kierretään, mikä aiheuttaa itse kulkuväylänkin levenemistä. Lisäksi jatkuva maan kuluminen on tuonut monessa kohtaa puiden juuret esiin. Alueella liikkuu monia ihmisiä ja huonot maapohjan vaikuttavat kaikkiin, oli tapa sitten kävely, hölkkäys tai pyöräily.

Kunta aloitti kunnostuksen tavoitteenaan toteuttaa noin 150 metrin tasoitettu ja korotettu väylä pohjoisrannan juoksuportaille asti. Matkan varrelle asetettujen penkkien luokse ja järven rantamaisemiin pääsisi näin kuivin jaloin ja tasaisempaa maapintaa pitkin. Toimella pyritään ottamaan kaikki huomioon ja edesauttaa esteettömämpää kulkua luonnon pariin. 

Vesiolosuhteiden tasaannuttua ja tilanteen selvittyä jatketaan toimia pidemmälle Tiilikankaalle päin mahdollisuuksien mukaan.

Säät viivästyttävät toteutumista

Työt aloitettiin viikolla 47, mutta jouduttiin lopettamaan ennen kohteen valmistumista runsaiden sateiden takia. Käytettävä työkone ei pysty toimimaan kunnolla pehmeässä maastossa vaan uppoa ja näin maapohjalle aiheutettaisiin enemmän haittaa kuin hyötyä. Työt aloitetaan uudestaan heti kun maa on jäätynyt ja kestää koneiden liikkumisen. 

Julkaistu: 24.11.2020 14.43