Vähä-Tiilijärven sinileväkukinnan selvitys 4.1.2019

Kategoria:
Takaisin

Vähä-Tiilijärvi 24.12.2018, kuvaaja Kirsi Järvinen

Hollolan kunnan ympäristönsuojelu tilasi vuoden 2018 lopulla selvityksen Vähä-Tiilijärven sinileväkukinnasta, joka kesällä 2018 oli poikkeuksellisen voimakasta. Selvitys valmistui uuden vuoden alusta ja siihen on koottuna Vähä-Tiilijärven tilaan ja erityisesti kesän 2018 sinileväkukintaan liittyvät taustatiedot ja vaikuttavat tekijät. Selvityksen ovat toteuttaneet FT Teija Kirkkala ja FT Anne Liljendahl Vahanen Environment Oy:stä. Tilaajan yhteyshenkilö oli ympäristösihteeri Kirsi Järvinen.

Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Hollolan kunta päätti aloittaa Vähä-Tiilijärven veden hyvän laadun palauttamiseen tähtäävän hankkeen, johon haettiin Hämeen ELY-keskukselta vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen avustusta marraskuussa 2018. Päätöstä ei ole vielä saatu. Kunta on tehnyt päätöksen omarahoitusosuudesta. Em. selvityksessä mainittuja lisäselvityksiä toteutetaan osittain tai kokonaan riippuen saadaanko avustusta vai ei. Tihennetty vesinäytteiden otto ja kuormitusselvitysten tarkentaminen on jo aloitettu. Hoitotoimenpiteistä päätetään selvitysten valmistuttua ja sitten kun tiedetään syyt järven tilaan.

 

Lisätietoja:

Anne Liljendahl, Vahanen Oy, etunimi.sukunimi@vahanen.com

Kirsi Järvinen, kirsi.m.jarvinen@hollola.fi, ympäristösihteeri (poissa 14.1.-28.1.2019)

Julkaistu: 14.01.2019 14.17