Vähä-Tiilijärvi -yleisötilaisuudessa esiteltiin tulevia toimenpiteitä

Takaisin

Hollolan kunnan virastotalossa järjestettiin 16.1.2020 Vähä-Tiilijärvi -hankkeen yleisötilaisuus. Hanke on osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Vähä-Tiilijärvi -osuuden rahoittajia ovat Hämeen ELY-keskus ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019–2023 varoista ja Hollolan kunta. Hanketta johtaa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, joka tekee tiivistä yhteistyötä Hollolan kunnan kanssa. Torstain yleisötilaisuudessa esiteltiin hankkeen edistymistä ja tulevia toimenpiteitä.

  
       

Vuonna 2018 veden tila muuttui radikaalisti ja tilanne herätti paljon keskustelua niin asukkaiden kuin asiantuntijoidenkin keskuudessa. Järvessä esiintyi runsas sinileväkukinta, joka esti järven virkistyskäytön lähes koko kesän ajan. Keväällä 2019 alkaneessa hankkeessa lähdettiin selvittämään, mikä on johtanut järven heikentyneeseen tilaan.

Vähä-Tiilijärven tutkittavia asioita olivat mm. ulkoinen- ja sisäinen kuormitus, sekä paljon puhuttanut palvelutalon jäähdytysvesien purkuputki. Tulosten perusteella järvi kerrostuu voimakkaasti ja siellä esiintyy sekä talvella että kesällä alusveden hapettomuutta, mikä lisää jonkin verran ravinteiden vapautumista järven pohjalta. Levien määrä ravinnepitoisuuksiin nähden on korkea. Levää syövä eläinplankton on hyvin pienikokoista, eikä siten pysty säätelemään levämääriä. Koekalastuksessa selvisi, että erityisesti särjen ja pienten ahventen määrä järvessä on lisääntynyt. Vaikka kalaston tila ei ole vielä hälyttävä, pystyvät pienet kalat vähentämään suurempikokoista eläinplanktonia.

Seurantaa ja tutkimuksia hankkeessa jatketaan, jotta saadaan selvempi kuva järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Seuraavaksi selvitettäviä asioita ovat mm. sulkasääsken merkitys ravintoverkossa sekä pohjan ravinnevarastojen merkitys sisäiselle kuormitukselle. Järven nykytilan taustalla on todennäköisesti pidempiaikainen kehitys, mutta jäähdytysveden osuus viimeaikaisille muutoksille arvioidaan. Tulosten perusteella laaditaan hoitosuunnitelma. Lisäksi uudelleenarvioidaan jäähdytysveden purkuputken vesiluvan tarve. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun.

Yleisötilaisuudessa olivat mukana:
- Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön vesistöasiantuntija Mirva Ketola
- Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ympäristöterveyskeskuksen toimialajohtaja Silja Mäkelä
- Lahden Talot Oy:n talotekniikan asiantuntija Eero Kumpulainen
- Hämeen Ely-keskuksen pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen
- Hollolan kunnan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen

Yleisön lisäksi puheenvuorot käyttivät Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Heikki Mäkinen sekä Vesalan Kalaveden Osakaskunnan Seppo Toivonen.

Tiedusteluihin vastaavat:
- Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola@vesijarvi.fi, 044 973 5137
- Hollolan kunnan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen, kirsi.jarvinen@hollola.fi, 044 7801 439

Tilaisuuden materiaali:

Vähä-Tiilijärvi -yleisötilaisuuden ohjelma (pdf)

Hämeen ELY-keskus / Tuomo Korhonen; Vastauksia ennakkokysymyksiin Vähä-Tiilijärvestä (pdf)

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö / Mirva Ketola; Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-2020  (pdf)

Ympäristöterveyskeskus / Silja Mäkelä; Vähä-Tiilijärven uimaveden laatu (pdf)

         

Julkaistu: 17.01.2020 14.19