Vaihemaakuntakaava etenee rinnakkain YVAn kanssa 

Takaisin

Päijät-Hämeen liiton uutisia 20.12.2018

Vaihemaakuntakaava

Päijät-Hämeessä laaditaan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaa rinnakkain Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa.

Päijät-Hämeen liitto vastaa vaihemaakuntakaavan laadinnasta ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy puolestaan YVAn valmistelusta ja toteutuksesta. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma kuulutetaan nähtäville tammikuussa 2019.

Lue lisää liiton uutissivulta:

http://www.paijat-hame.fi/uutiset/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava-etenee-rinnakkain-yvan-kanssa/

Julkaistu: 21.12.2018 11.50