Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle

Lasta voidaan hoitaa kotona kotihoidon tuella.

Lapsen huoltajat voivat valita yksityisen päivähoidon ja hakea siihen Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä yksityiseen päivähoitopaikkaan.

  • Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa.
  • Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Hollolassa.
  • Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa. Tukea haetaan Kelan lomakkeella ja siihen haetaan kunnan hyväksymismerkintä perhepäivähoidon ohjaajalta. 
  • Yksityisen hoidon kunnallista lisää maksetaan Hollolassa lapsen kokopäiväisestä hoidosta tietyin perustein. 
  • Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.


Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.