Vaikuta, ole osa yhteisöä

Takaisin

Olla osa yhteisöä, kuulua johonkin, on ihmisten perustarpeita. Kuntalaiset muodostavat kunnan ja teillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kotikuntanne toimintaan.

Viimeistelemme Hollolan kunnassa Osallisuusohjelmaa, jonka avulla tehdään läpinäkyväksi sitä, miten kuntalaisena voit osallistua kunnan toimintaan muutoinkin kuin demokraattisissa vaaleissa äänestämällä. Ohjelmaan kirjataan myös osallistamistyön tavoitteet. Tavoitteet tulevat liittymään digitaalisuuteen, osallistuvaan budjetointiin ja siihen, että kuntalaisten osallistuminen on osa kunnan luontevaa toimintatapaa.

Hollolassa on jo nyt aktiivisessa käytössä monenmoisia osallistumisen muotoja, kuten Lapsiparlamentti, 9-luokkalaisten vaikuttamispäivä, vanhus- ja vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Kunnan uusi brändi rakennettiin vahvasti kuntalaisten osallisuutta tukien. Teitä kutsuttiin eri tavoin kertomaan näkemyksiänne ja tuntemuksianne siitä, millainen on Hollola. Kesällä 2019 kuntalaisia kutsuttiin suunnittelemaan uutta leikkipuistoa Pyhäniemeen. Näiden suunnitelmien pohjalta leikkipuisto myös toteutettiin.

Miten Sinä haluat osallistua?  

Osallisuutta ja osallistumista halutaan edelleen vahvistaa ja tämän toteuttamiseksi Hollolan kunta kysyy nyt teiltä, kuntalaisilta, millä tavalla te haluatte olla osallisia. Kyselyssä otetaan kantaa viestinnän kanaviin sekä siihen, mihin ja miten te kuntalaisina haluatte osallistua. Lisäksi kysytään kiinnostuksesta digitaaliseen, sähköiseen vaikuttamiseen ja osallistuvaan budjetointiin.

Kyselyyn vastanneiden, yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan hirveen ihania Hollola-aiheisia tuotepalkintoja. Yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin, vastaukset käsitellään anonyymeinä. Kysely on avoinna 15.3.2020 saakka. Tuloksista raportoidaan huhtikuun aikana. Vastaa sinäkin!


Lisätietoja

Tuula Nurminen, erityisasiantuntija
tuula.nurminen@hollola.fi, 044 780 1183

 

Julkaistu: 24.02.2020 10.14