Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tauta-aineistot ovat nähtävilllä sähköisenä 8.1.2018-9.7.2018 välisen ajan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu: 08.01.2018 00.01