Vaikuttaminen

Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi tehtävän suunnitelman valmistelussa sekä vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa.

Palveluja iäkkäille

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

 • toimialojen toiminnan suunnitteluun
 • valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden
  • hyvinvoinnin
  • terveyden
  • osallisuuden
  • elinympäristön
  • asumisen
  • liikkumisen
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
  • tai tarvitsemiensa palvelujen kannalta

Neuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väestön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tehtäviin kuuluu myös veteraaniasiat.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Risto Pilvinen 
Hollolan Sotaveteraanit ry
Sähköposti: pilvinen (at) pp.inet.fi 
Puhelin: 0500 807252