Vaikuttaminen

Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi tehtävän suunnitelman valmistelussa sekä vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa.

Palveluja iäkkäille

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

 • palvelualueiden toiminnan suunnitteluun
 • valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden
  • hyvinvoinnin
  • terveyden
  • osallisuuden
  • elinympäristön
  • asumisen
  • liikkumisen
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
  • tai tarvitsemiensa palvelujen kannalta

Neuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väestön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tehtäviin kuuluu myös veteraaniasiat.

Vanhus- ja vammaisneuvoston muu osallistuminen

Vanhus- ja vammaisneuvosto arvostaa mahdollisuutta osallistua kunnan päätöksentekoelimiin. Nämä toimivat vanhus- ja vammaisneuvostolle tärkeinä tiedonhankinta- ja vaikuttamiskanavina. Kokonaisuuden näkeminen ja ymmärtäminen auttaa jäseniä omassa tehtävässään.

Neuvosto on nimennyt keskuudestaan jäsenet, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti muun muassa

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella:

Kunnanvaltuuston kokouksiin
Elinvoimavaliokunnan kokouksiin
Hyvinvointivaliokunnan kokouksiin

Työryhmän jäseninä:

Hollolan kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä
Kunnan laajan hyvinvointikertomustyöryhmä