Vaikuttaminen

Palveluja iäkkäille

Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi tehtävän suunnitelman valmistelussa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle neuvostolle on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väestön, erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu myös veteraaniasiat.