Vaikuttamispäivän viesti: hienot osallisuuden keinot vielä piilossa

Kategoria:
Takaisin

Vaikuttamispäivän avulla on mahdollista saada syvällisempää tietoa kansalaisten toiveista, tarpeista ja motivaatioista.

perhonen

Suomi on sitoutunut kehittämään hallinnon avoimuutta ja lisäämään lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuutta.
Osana tätä Valtiovarainministeriö järjesti yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa 27.4.2017 klo 9–15 yhteisen
vaikuttamispäivän (ent. osallisuusleiripäivä) nuorille ja ikäihmisille Hollolassa.

Hyvä vanhuus on osallisuutta

Päivässä kehitettiin ja testattiin vaikuttamispäivää uutena työkaluna kuulla ja osallistaa ihmisiä päätöksenteon valmisteluun entistä paremmin. Leiripäivään osallistui kahdeksan nuorta, viisitoista ikäihmistä ja sekä yksi Hollolan kunnan edustaja. Samalla lisättiin ymmärrystä päivän teemaksi valitusta turvallisesta vanhuudesta. Vanhuuden ajan sosiaaliset suhteet, osallisuus, terveys, palvelut ja digitalisaatio olivat asioita, jotka osallistujat kokivat erityisen tärkeiksi arvokkaalle vanhuudelle.

Tietoa lisää

Erilaisista vaikuttamisen työpajoista ja harjoitteista saatiin arvokasta tietoa. Leiriläiset arvioivat muun muassa, että kansalaisaloitteesta ja muista vaikuttamisen kanavista ollaan tietämättömiä. Leiriläiset kysyivät, että levitetäänkö vaikuttamisen mahdollisuuksista tietoa niissä kanavissa, joissa kansalaiset liikkuvat.

Äänestäminen edelleen tärkeintä

Sekä ikäihmiset että nuoret pitivät äänestämistä tärkeimpänä vaikuttamisen tapana. Nuoret arvioivat kuitenkin, että politiikka ei kiinnosta koska muita vaikuttamisen paikkoja on vähän. Muun muassa kouluihin toivottiin poliitikkoja puhumaan nuorten kielellä – nyt poliitikot ”tuntuvat kauhean virallisilta”. Kehittämisideoiksi toivottiin muun muassa lisää vaikuttajapäivän kaltaisia nuorten ja ikäihmisten välisiä kohtaamisia.

Lue lisää kehitysideoita.

Julkaistu: 21.06.2017 15.28