Valkinharjuntien asemakaava ja asemakaavan muutos vireille

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 5.1.-3.2.2017

Hämeenkosken (25) kunnanosan, Valkinharjuntien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille.

Kaavoitettava alue rajautuu lännessä Valkinharjuntien pientaloalueeseen, idässä Ilola-Kukkolanharjun rinteeseen ja etelässä Valkjärven rantaan. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa kortteleiden 82 ja 83 rivitalotontit sekä Valkjärven rannassa sijaitseva yhteiskäyttöinen korttelialue omakotitonteiksi.

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.1. – 3.2.2017 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla, Hämeenkosken kirjastossa ja kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

 

4.1.2017
Tekninen lautakunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät kaavan sivuilta. Katso aloitusvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 04.01.2017 13.07