Valtakunnallinen jätevesiviikko 16.–22.4.2018

Kategoria:
Takaisin

Valtakunnallinen jätevesiviikko 16.–22.4.2018 kannustaa haja-asutusalueella asuvia kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä kunnon ja saneeraustarpeen.

Jätevesien puhdistamisella on väliä, sillä asianmukaisesti puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovesiä eikä lähivesistöjä. Vesien rehevöityminen ja hajuhaitat vähenevät eivätkä myöskään ulostebakteerit pääse aiheuttamaan terveysriskejä.

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä ajoissa. Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tulee olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019. Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja. Jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista varten, ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu sekä järjestelmän asianmukainen huoltaminen ovat tärkeitä. Vaikka järjestelmän tehostaminen tai uusiminen ei olisi ajankohtaista, kiinteistöltä on silti löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä.

Mikäli kiinteistönomistaja on epävarma siitä, täyttääkö jätevesijärjestelmä puhdistusvaatimukset ja millä aikataululla järjestelmä on saatettava kuntoon, voi avuksi pyytää jätevesineuvojaa. Hollolassa neuvontaa tarjoaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja entisen Hämeenkosken alueella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) jätevesineuvojat. Neuvojat ovat tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostilla ja neuvonta on asukkaille ja mökkiläisille maksutonta. Neuvojan voi myös pyytää vierailemaan kiinteistöllä arvioimaan jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen sekä auttamaan kiinteistöllä säilytettävän jätevesiselvityslomakkeen täyttämisessä. Neuvoja myös tarvittaessa opastaa jätevesijärjestelmän huoltotoimenpiteistä ja kertoo, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat erilaisilla kiinteistöillä. Hankkeita rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Neuvojat tavoittaa puhelimitse arkisin kello 9-15. Lisäksi jätevesineuvontahankkeet kiertävät kesällä erilaisissa tapahtumissa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kesäkiertueen aikataulua voit seurata hankkeen Facebook-sivuilla www.facebook.com/neuvo2018. KVVY:n jätevesineuvonnan tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta www.kvvy.fi/tapahtumakalenteri/.

 

Lisätietoja:

Kymijoen vesi ja ympäristö ry Vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen, puh. 044 783 0952,

johanna.tuomainen@vesiensuojelu.fi, www.kymijoenvesijaymparisto.fi/hankkeet

KVVY Ympäristöasiantuntija Lauri Sillantie, puh. 050 570 9511, lauri.sillantie@kvvy.fi, www.kvvy.fi/jatevesi

Julkaistu: 16.04.2018 10.09