Valtuuston esityslistalta 10.12.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan valtuusto kokoontuu vuoden 2018 viime kerran maanantaina 10.12. klo 17. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja niitä voi seurata paikan päältä Hollola-Salissa osoitteessa Virastotie 3, tai Twitter-tilillämme Hollolan kunta.
Ensi vuonna Hollolan valtuuston kokouksia voi seurata suorina lähetyksinä.

valtuusto

Lue valtuuston kokouksen 10.12. esityslista täältä.

Poikkeuslupa hyvinvointiasemalle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvan Hollolan hyvinvointiaseman uudisrakennukselle. Päätöksessä on todettu, että mikäli hankkeen sisältö tai kustannukset muuttuvat, edellyttää se uutta hakemusta rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan saamiseksi. Kunnanhallituksen esittää, että valtuusto hyväksyisi hyvinvointiaseman asemakaavan muutokset.

Salpakankaan korttelin 221 tontin 2 osaa koskeva asemakaavan muutos - Niin sanotun Seniorikorttelin asemakaavaehdotukseen on tehty lausuntojen pohjalta tarkennuksia. Muutoksia ovat muun muassa rakennuksen julkisivujen päämateriaalit, joilla varmistetaan hyvinvointiaseman ja seniorikorttelin uudisrakennusten yhteensopivuus ja sopeutuminen ympäristöön. Valtuusto päättää asemakaavan muutosten hyväksymisestä.

Kauppakirjat Hämeenkosken kiinteistökaupasta vaativat täsmennystä

Hämeenkoskella sijaitsevan Koivukoto-kiinteistön kaupasta on tehty uusi kauppa-asiakirja ja Hämeenkosken vanhan vanhainkodin, kunnanviraston ja terveysasemakiinteistön kauppakirjaa on täsmennetty kunnanhallitukselle. Lainvoiman kaupat terveysyhtiö Attendo Oy:lle sai 9. huhtikuuta 2018.

Kaupan edellytykset ovat muilta osin täyttyneet valtuuston päättämällä tavalla, mutta Valtiokonttori ei ole suostunut velallisen siirtoon vaan on ilmoittanut, että lainan siirron ehdoton edellytys on kunnan omavelkainen takaus (pääomaltaan 1,38 milj. euroa lainalle).  Valtuusto päättää kauppakirjan täsmennyksistä.

Kunnan hyvinvointiohjelma tarkastelussa

Hollolan kunnan hyvinvointiraportti ja hyvinvointiohjelma vuosille 2019-2021 ovat valtuuston tarkasteltavina ja päätöksenteossa.

Talousarvioon tehtävät muutokset ja tulevien vuosien taloussuunnitelma

Vuoden 2018 talousarvion muutokset - valtuusto päättää muutoksista esityksen perusteella. Muutoksia esitetään niin käyttötalouteen, verotuloarvioon kuin investointeihin.

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma

Valtuusto päättää muun muassa tulevan vuoden investoinneista ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmasta.

Julkaistu: 05.12.2018 13.15