Valtuuston kokouksessa 22.2. päätetyt asiat

Takaisin

Hollolan valtuusto kokoontui maanantaina 22.2.2021.

Kokouksessa päätettiin seuraavat asiat:

  • Valtuusto totesi KOK ryhmän 1. varavaltuutetun Minna Halmeen nousevan valtuustoon. Lisäksi valtuusto valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
    valtuuston vaalilautakuntaan Pekka Kotiahon, elinvoimavaliokuntaan Kristiina Hämäläisen ja valvontajaostoon Tuulia Tahvoselle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kristiina Hämäläisen.
  • Valtuusto myönsi Mika Hämäläiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä. Keskusvaalilautakunnan uudeksi jäseneksi/puheenjohtajaksi valittiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pentti Malm.
  • Valtuusto hyväksyi Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen esityksen mukaisesti.
  • Valtuusto hyväksyi strategisen yleiskaavan 2020 yhdellä lisäyksellä. Alueelle, jolle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä pääsääntöisesti teollisuushalleissa harjoittava yritysalue, tutkitaan toisena vaihtoehtona mahdollisuutta sijoittaa muuta soveltuvaa elinkeinotoimintaa.
  • Valtuusto hyväksyi Kalliola- Paimelan osayleiskaavan ehdotuksen mukaisesti.
  • Valtuusto hyväksyi Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuosille 2021–2025.
  • Valtuusto valitsi yksimielisesti Hollolan kunnan hyvinvointijohtajaksi Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmerin.
  • Lisäksi Hollolan kunnan sisäinen ilmasto-ohjelma merkittiin tiedoksi.

Valtuuston pöytäkirja 22.2.2021.

Julkaistu: 24.02.2021 09.43