Valtuustoseminaari liputti kiertotaloudelle ja otti kantaa joukkoliikenteen järjestämiseen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Valtuustoseminaari 22.1.2018

Hollolan vuoden 2018 ensimmäisessä valtuustoseminaarissa 22.1. vertailtiin joukkoliikenteen brutto-nettomallia sekä punnittiin tuulivoiman että kiertotalouden valtakunnallisia ja maakunnallisia suuntaviivoja. Pisimpään puhutti Lahden seudun kierrätyspuistohanke Kehätien osalta. Valtuustoseminaari oli valtaosin joukkoliikenteen bruttomallin, tuulivoiman tarkemman selvittämisen sekä vastuullisen kierrätyspuiston jatkoselvittämisen puolesta.

 Valtuustoseminaarin tarkoitus on tuottaa asiantuntijatietoa päätöksenteon pohjaksi. Seminaarin ryhmätöissä valtuustoryhmät keskustelevat kuullusta, ja tuovat perustellut kantansa seminaarissa julki.

 
Joukkoliikenteen mallien vertailua
 

Lahden seudun joukkoliikenteen seudullinen kehitystyö on käynnissä muun muassa runkoliikenteen kehittämiseksi.  Hollolassa joukkoliikenne on järjestetty nyt nettomallina, jossa liikennöitsijä saa lipputulot ja lisäksi korvauksen kunnalta liikenteen hoitamisesta. Puntarissa oli kysymys etenemisestä kohti bruttoliikennemallia, jossa kunta ottaisi taloudellisen riskin ja jonka etuna olisi kustannustehokkuus sekä vapaus tehdä muutoksia joukkoliikenteeseen. Nettomallissa kunta sitoutuu korvausvelvollisuuteen liikennöitsijälle muutostilanteessa. Asiaa esittelivät seminaarissa Lahden kaupungin joukkoliikennelogistikko Kim Venesjärvi ja Hollolan kunnan kuljetuskoordinaattori Seppo Tiainen.

Valtuutettujen kanta bruttomalliin oli myönteinen kustannustehokkuuden ja yhteyksien parantamisen ansiosta. Perussuomalaiset pysyisivät nettomallissa ennen lisäselvityksiä.

Tuulivoima                                                                    
 

Kiertotalous ja tuulivoima ovat tärkeitä askelia kiertotalouden kärkimaaksi, linjasi maakuntajohtaja Jari Parkkonen esityksessään.  Tuulivoimaa on käsitelty edellisessä valtuustossa vuonna 2015, jolloin hanke raukesi muun muassa valtuuston kielteisen kannan vuoksi.

Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela huomautti, että jo nyt alle kuuden tuulivoimalan eli tuulimyllyn sijoittaminen on mahdollista ilman maakuntakaavaa. Maakuntakaava mahdollistaisi yli kuuden tuulivoimalan sijoittamisen Hollolaan kahdelle alueelle. Tuulivoima esiteltiin uudelle valtuustolle ja valtuuston suhtautuminen asiaan oli selkeästi myönteinen, joskin valtuustoryhmissä asiasta oli käyty kiivastakin keskustelua.

Valtuustoseminaarin viesti oli, että asiaa kannattaa selvittää, mikäli kunta saa tulevaisuudessa tuulivoimahakemuksia. Tuulivoiman kannalla olivat kaikki valtuustoryhmät lukuun ottamatta perussuomalaisia.  Ehdotettiin, että tuulivoima tulee toteuttaa uudella ympäristö- ja meluhaittoja vähentävällä tekniikalla.

Kierrätyspuisto 

Kierrätyspuistoa esittelivät maakuntajohtajan lisäksi Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Tapio Ojanen. Valtuusto kiitti esitystä selkeäksi linjaukseksi tulevan kierrätyspuiston ja nykyisen Kujalan kaatopaikan kesken: uuteen kierrätyspuistoon sijoittuu pääasiallisesti teollista jätettä, ja vain poikkeustapauksissa orgaanista jätettä. Ojanen huomautti, että esimerkiksi yhdyskuntajätteiden volyymi ei kasva, vaikka väkiluku kasvaa, koska lajittelu ja kierrätys kehittyvät kovaa vauhtia.

Hollolan valtuustoseminaarin pohjalta kunnalla on valmius lähteä mukaan osallistavaan jatkoselvitysprosessiin kierrätyspuiston osalta. Linjaus perustuu kerrottuun tosiasiaan, ettei alueella käsitellä talousjätettä tai biojätettä, mitkä ovat yleisimpiä hajuhaittoja aiheuttavia toimia. Olennaista on myös se, että haitat kyetään rajaamaan hyvällä teknologialla siten, että viihtyisä asuminen on edelleen keskeinen osa Hollolaa.

Valtuustolle tuotiin myös tietoon delegaation adressi, jonka valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi vastaanotti ennen seminaaria. Netissä kierrätyspuistoa vastustavan adressin on allekirjoittanut 1 345 vastustajaa.

Kunta on koonnut kierrätyspuistoa koskevan ajantasaisen tiedon ja valmistelun kulun https://www.hollola.fi/lahden-seudun-kierratyspuisto -sivustolle.

Lisätietoja: valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi, etunimi.sukunimi@hollola.fi

Julkaistu: 23.01.2018 13.45