Valtuustoseminaarissa talouden haasteet, elinkeinoyhteistyö ja Keski-Hollolan kouluvaihtoehdot

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

adressi

Hälvälän koulun vanhempaintoimikunta luovutti valtuustoseminaarille 462 allekirjoituksen adressin Hälvälän alueen koulun säilyttämisen puolesta. Luovuttajina olivat vanhempaintoimikunnan Sanna Kaukonen ja Helena Sipilä sylissään 2,5-vuotias Saana, adressin otti vastaan valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi.

Hollolan valtuustoseminaarissa 23.4.2018 käytiin läpi talouden kokonaiskuvaa, elinkeinoyhteistyötä sekä Keski-Hollolan kouluvaihtoehtoja.

Talouden kokonaiskuva on vuoden 2019 talousarvioraamin näkökulmasta haastava.

Paineita lisäävät kuntasektorin palkkaratkaisu, valtionosuuksien pienentyminen, sosiaali- ja terveysmenojen kasvu sekä kuntaliitosavustuksen poistuminen. Vaikka kunnallisverotuoton on arvioitu kehittyvän hyvin, painetekijöiden nettovaikutukset vastaavat yhden prosenttiyksikön kunnallisverotuottoa. Talousarvion tasapainotus edellyttää karsintaa.

Liputus tasapuoliselle seudulliselle yhteistyölle

 Elinkeinotoimen seudullisen yhteistyön puolesta liputettiin. Kunnalla on valmiutta olla mukana yhteisissä yhtiöissä edelleen, mutta ratkaisun tulee olla tasapainoinen ja tasapuolinen eri osakkaiden näkökulmasta.

Keski-Hollolan uudisrakentaminen ei saanut kannatusta

Keski-Hollolan (Hälvälän ja Tiilikankaan koulut) kouluratkaisuja arvioitiin yhteensä seitsemän eri vaihtoehdon pohjalta. Jatkopohdiskeluun valikoituivat nykyisten kiinteistöjen korjaukseen painottuvat ratkaisut.  Kokonaan uudisrakentamiseen (erilliset tai yhteinen) pohjaavat vaihtoehdot eivät saaneet kannatusta. Näiden vaihtoehtojen tarkempaa laskentaa jatketaan ja lopulliset linjaukset tehdään talousarvioseminaarissa lokakuussa.

Lisätietoja                             valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi, etunimi.sukunimi@hollola.fi

Julkaistu: 24.04.2018 10.15