Valtuustossa 9.4. kunnan strategia, joukkoliikennemalli ja kierrätyspuiston YVA-menettely

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

valtuusto

Huhtikuisen valtuuston kokouksessa päätetään kuntastrategian 2018-2025 hyväksymisestä. Esityksessä esitetään kunnan visio olla paras kunta yrittäjälle, kumppani tekijälle, paras palveluiltaan ja asumisen kuntana. Kunnan arvopohja nojaa vahvasti vastuulliseen toimintaan ja keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen.

Kunnanvaltuusto päättää myös Hämeenkosken kiinteistökokonaisuuden ja tehostetun palveluasumisyksikkö Koivukodon myynnistä Suomen Hoiva ja Asunto Oy:lle.

Kierrätyspuistoa käsittelevä, noin 1 740 allekirjoituksen, kuntalaisadressi käsitellään valtuustossa. Maanantaina 9.4. saadaan myös päätös siihen, käynnistetäänkö Kehätien alueen osalta ympäristövaikutusten arviointi, niin sanottu YVA-menettely, Lahden seudun kierrätyspuistohankkeessa. Vaikutusten arvioinnin kustannuksiin esitetään noin 56 000 euron lisämäärärahaa, koska projektia ei ole voitu ennakoida vuoden 2018 talousarviossa. Lue lisää ympäristöpuistosta.

Valtuusto päättää joukkoliikennemallista

Valtuusto päättää lausunnosta, jossa esitetään, että Hollola siirtyisi nykyisestä nettomallista bruttomalliin 1.7.2019 alkaen. Lahden seudun liikenteen selvityksen ja jälkiarvioinnin pohjalta on osoitettavissa, että bruttomalli olisi kunnalle edullisempi, ja samalla se palvelisi paremmin tavoitetta toteuttaa koululaiskuljetukset mahdollisimman laajasti osana joukkoliikennettä. Nykyinen käytössä oleva nettomalli ei esityksen mukaan mahdollista bruttomallin kaltaista suunnittelua, joka kuulisi kuntalais- ja sidosryhmäpalautteet ja tarpeet, tai kykenisi reagoimaan tarpeisiin kesken sopimuskauden. Nettomalli on reittipohjainen käyttöoikeussopimus. Jos runkolinjastosuunnittelun sekä kunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisessä osoittautuu nyt valitusta järjestämistapaesityksestä riippumatta tarpeelliseksi, kunta pidättää oikeuden käsitellä asiaa uudelleen ennen hankintakilpailutuksen käynnistämistä.

Lue esityslista täältä.

Julkaistu: 06.04.2018 15.20