Valtuutetut pohtivat sote-kiinteistöriskejä seminaarissa 7.9.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Sote- ja maakuntauudistus pohdituttaa kunnassa.

Kunnan sotepalvelut ja kiinteistöt 7.9. valtuustoseminaarin aiheena Hollolassa
 

Hollola pitää syksyn ensimmäinen sote-seminaarinsa, kun kunnanvaltuutetut ja kunnan johtavat viranhaltijat kokoontuvat valtuustoseminaariin torstaina 7.9. klo 15.

Seminaarin tavoitteena on selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen riskejä ja toimia riskien minimoimiseksi. Kunnan ja Hollolan Palveluasuntojen omistuksessa on nyt kiinteistömassaa noin 26 000 huonepinta-alaa, yli 11 miljoonan euron tasearvosta. Kiinteistömassan lisäksi Hollolan palvelut puhuttavat: nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluja pidetään hyvinä, mikä tilanne halutaan turvata maakuntauudistuksessa.

 Vaihtoehdot puntarissa                       

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen taustoittavat tilannetta kunnan, maakunnan ja valtakunnan tasolta. Tämän jälkeen valtuusto puntaroi vaihtoehtoja, joista yksikään ei ole riskitön. Akuutissa korjaustarpeessa oleva terveyskeskus ja kunnan asukkaiden ikärakenteen muutos ovat esimerkkejä asioista, joiden voi odottaa nousevan erityiseen tarkasteluun. Kiinteistöjen osalta kunnilla on vaihtoehtona odottamisen lisäksi muun muassa kumppanuuksien etsintä.

Jos maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistus etenee lakiesitysten viitoittamalla tavalla, sote-kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen ja maakunta vuokraa ne kunnilta vuosiksi 2020-2022. Viimeisin arvio soteuudistuksen voimaantulosta on vuosi 2020. Kuntien ja kuntayhtymien on annettava selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista viimeistään 31.12.2017.

Seminaari on yleisöltä suljettu                              

Seminaarin asiantuntijapuheenvuoroista twiitataan Hollolan kunnan tilillä. Itse seminaari pidetään suljettuna ja tilaisuuden tuloksista tiedotetaan seminaarin jälkeen. Lisätietoja antaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi, puh. 040 595 4178, etunimi.sukunimi@hollola.fi

 

 

Julkaistu: 07.09.2017 14.45