Valvontajaosto

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto toimii

  • maankäyttö‐ ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvonnasta huolehtivana viranomaisena
  • maankäyttö‐ ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukaisena viranomaisena
  • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
  • maa‐aineslaissa tarkoitettuna lupa‐ ja valvontaviranomaisena
  • leirintäalueviranomaisena
  • kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja hoitaa maankäyttö‐ ja rakennuslainsäädännön mukaiset katselmukset
  • maankäyttö ja rakennuslain 103 d §:n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä, joka valvoo maankäyttö‐ ja rakennuslain luvun 13 a luvun noudattamista.

Valvontajaosto
PL 66 (Virastotie 3)
15871 HOLLOLA
keskus: 03 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi

Esittelijät
Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja
044 780 1452

Sameli Männistö, ympäristösihteeri
044 780 1510

Pöytäkirjanpitäjä
Iina Tuukkala, hallintosihteeri
044 780 1430