Valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto toimii

  • maankäyttö‐ ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvonnasta huolehtivana viranomaisena
  • maankäyttö‐ ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukaisena viranomaisena
  • kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
  • maa‐aineslaissa tarkoitettuna lupa‐ ja valvontaviranomaisena
  • leirintäalueviranomaisena
  • kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja hoitaa maankäyttö‐ ja rakennuslainsäädännön mukaiset katselmukset
  • maankäyttö ja rakennuslain 103 d §:n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä, joka valvoo maankäyttö‐ ja rakennuslain luvun 13 a luvun noudattamista.

Teknisen lautakunnan valvontajaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2016

 Varsinainen jäsen
 Matti Nevala, KOK, pj.
 matti.nevala(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Heidi Hiidenheimo, KOK
 heidi.hiidenheimo(a)hollola.fi
 Anna-Kaarina Taarasti, KESK, vpj.
 anna-kaarina.taarasti(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Harri Vinnamo, KESK
 harri.vinnamo(a)hollola.fi
 Helena Maattola, KOK
 helena.maattola(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Jaana Lehtovirta, KOK
 Ilpo Markkola, PS
 ilpo.markkola(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Martti Korteniemi, SDP
 Pasi Pälsi, KD
 pasi.palsi(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Tapani Ihalainen, KD
 tapani.ihalainen(a)hollola.fi

Valvontajaosto
PL 66 (Virastotie 3)
15871 HOLLOLA
keskus: 03 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi

Esittelijät
Jouko Valo, rakennustarkastaja
044 780 1452

Lotta Kölli, ympäristönsuojelutarkastaja
044 780 1439

Pöytäkirjanpitäjä
Jaana Krigsman, rakennuslupasihteeri
044 780 1446