Valvontajaoston 13.3.2019 myönnetyt poikkeamispäätökset § 14 ja 15

Kategoria:
Takaisin

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 19.3.2019

 
098-2019-37

13.03.2019

§ 14
98-441-1-276

Poikkeamispäätös

Lomarakennuksen laajennus
Kotomäentie 133 16730 KUTAJÄRVI

 
098-2019-30

13.03.2019

§ 15
98-435-11-199

Poikkeamispäätös

Asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen
Eskolantie 15820 LAHTI

 
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 14.3.2019 – 23.4.2019 väliseksi ajaksi.

 

 

 

 

 

Julkaistu: 14.03.2019 07.55