Vapaus valita itse työntekopaikka saa kiitosta "Hybridityöllä hyvinvointia" -hankkeen myötä

Takaisin

Hybridityöllä hyvinvointia -hanke on päättynyt Hollolan kunnassa. Kunnassa haluttiin panostaa hybridityön eli läsnä- ja etätyön yhdistelmän kehittämiseen ja hanke on ollut tämän toteuttamisessa mukana vahvasti.
Kunta sai Kevalta hanketta varten työelämän kehittämisrahaa elokuussa vuonna 2021. Kunnanhallitus hyväksyi kunnan omarahoitusosuuden, 30 000 euroa ja hanke päästiin aloittamaan syyskuussa 2021.
Hankkeeseen sisältyi Lifted Oy:n järjestämiä valmennuksia, niin esihenkilöille kuin työntekijöille, jotka voivat tehdä hybridityötä.

Kehittämistyön jatkamista toivotaan

Hankkeen päättyessä esihenkilöt ja työntekijät kokivat omien tiimiensä hybridityön olevan 7,9 asteikolla 1-10. Pääosin oltiin tyytyväisiä kehitykseen ja kehityssuuntaan. Tärkeäksi koettiin yhteiset keskustelut työn tekemisestä. Myös tiedon löytymistä ja työn tekemisen suunnitelmallisuutta korostettiin.
Kiitosta loppukyselyssä osallistujat antoivat erityisesti siitä, että työn tekemisen tavat lähtevät tiimin sisältä.
Kehittämistarpeita nousi esille yhteisten pelisääntöjen kohdalla, kuten esimerkiksi kalenterimerkinnät, työn tauottaminen, tietoturva ja työvälineiden käytön osaaminen.
Toiveena kyselyssä nousi se, että kehittämistä jatketaan ja työn tekemisestä ja hyvinvoinnista keskustellaan jatkossakin.

Vapaus valita on tärkeä arvo

Monipaikkaisen työn mahdollisuuksia hyödynnetään kunnan eri palvelualueilla monipuolisesti.

Rakennustarkastaja Pekka Laitinen kertoo, että elinvoiman palvelualueella hybridityön mahdollisuuksia hyödynnetään runsaasti.

- Hollolassa tärkein arvo on se, että meillä on vapaus valita, miten työskentelemme. Saamme suunnitella työskentelytavat oman työmme ehdoilla, hän kiittelee.

Taloussuunnittelija Assi Rask on samaa mieltä.

- Se, että voin itse suunnitella työt sen mukaan, mitä tehtävät vaativat, on todella hieno asia. Jotkut tehtävät vaativat toisinaan enemmän keskittymistä ja kun työ on paikkariippumatonta, voin itse valita työskentelypaikan.

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Maarit Holster kertoo, että vaikka varhaiskasvatuksen puolella on haastavampaa työskennellä etänä, niin usein asiantuntijan työstämiä isoja kokonaisuuksia on hyvä tehdä muualla kuin toimistossa. Tällöin työ sujuu ilman keskeytyksiä, joita toisinaan tulee yhteistoimistossa työskennellessä.

- Tiimin kanssa olemme sopineet, että olemme eri päivinä etätöissä. Joskus on myös yhteisiä asioita, joita tehdään yhdessä. Tällöin on helpompi sopia asioista läsnä.


Varhaiskasvatuksen asiantuntija Maarit Holster kertoo, että etätöissä työt sujuvat helpommin ilman keskeytyksiä.

Yhteiset pelisäännöt sovittu

Laitinen käy mielellään lähtitöissä virastolla, jossa hän käy noin 1-2 kertaa viikossa. Joskus on viikkoja, ettei virastolla tule käytyä ollenkaan.

- Omat työtehtäväni rakennus- ja ympäristövalvonnassa vievät minut usein muualle. Tiimissämme erilaiset työvaiheet sujuvat hyvin ja pystymme hoitamaan monet työt siten, ettei kaikkien tarvitse olla läsnä samassa paikassa.

Virastolla käydessä on mukava nähdä muita.

- On kiva nähdä ihmisiä, joita ei muuten näkisi, myös oman tiimin ulkopuolelta. Etäpalaverit ovat usein niiden kanssa, joiden kanssa on muutenkin yhteisiä asioita.

Varhaiskasvatuksessa palaverit, joissa keskustellaan enemmän, on helpompi hoitaa läsnä kuin etänä.

- Toimistolla meillä on sovitut yhteiset pelisäännöt, annetaan toisille työrauha sekä keskeytyksetöntä työaikaa, Holster kertoo ja toteaa, että kaiken kaikkiaan hybridityömalli on tuonut paljon hyvää, Holster kertoo.

Erilaisten työkalujen hyödyntäminen on monipaikkaista työtä tehdessä korostunut. Tiimissä myös huolehditaan, että viestintä toimii ja kaikki pysyvät saman tiedon äärellä.

- Etätöissäkin oleva pysyy kärryillä asioista muun muassa yhteisen teams-kanavan kautta, jonne kaikki lataavat asiakirjat, joita jokainen pääsee päivittämän.
Myös muilla on käytössä yhteiset teams-kanavat, joiden kautta pystyy nopeasti selvittämään ja kysymään asioita, Holster jatkaa.


Rakennustarkastaja Pekka Laitisen työtehtävät vievät hänet usein muualle kuin työpöydän ääreen. Virastolla hän käy tilanteen mukaan 1-2 kertaa viikossa.

Itsensä johtaminen korostuu

Kaikki kokevat, että monipaikkaisessa työssä on runsaasti hyviä puolia. Itsensä johtaminen kuitenkin korostuu niin etä- kuin lähityöskentelyssä.

- Etäpäivinä voi ottaa hieman rennommin, aamullakaan ei ole niin kiire, kun ei tarvitse fyysisesti lähteä. Vaikka työtehtäviä olisi etäpäivälle runsaasti, päivän voi suunnitella jouhevasti, Rask kertoo.

Virastolla ollessa tulee kuitenkin syötyä paremmin kuin etätöissä.

- Virastolla päivän rutiinit ovat lähes kellontarkat, Rask pohtii.

Etäpäivinä säästää toki myös aikaa.

- Työhyvinvointi ja oma jaksaminen paranee, kun pystyy sovittamaan yhteen paremmin koti- ja työasioita. Minulla kestää ajaa noin puoli tuntia töihin, joten päivässä jää aikaa tunti enemmän johonkin muuhun. Voin itse päättää teenkö tunnin enemmän töitä vai vietänkö ajan perheen kanssa, kertoo Laitinen.

Tapaamisia palvelualueiden yli

Ihmisten erilaisuus nähdään kehittämiskohteena ja myös hieman haasteenakin.

- Esihenkilönä oman haasteensa tuo juuri itsensä johtamisen valmiudet, jotka jokaisella ovat erilaisia. Osa tykkää lähitöistä ja toivoo lähipalavereita, kun taas toinen työskentelee mieluiten etänä, eikä edes kaipaa lähikontakteja niin paljon, Laitinen sanoo.

Hän myös muistelee työntekoa aikana, jolloin kaikki olivat läsnä.

- Ero siihen ei välttämättä ole kovin suuri, vaikka olimme kaikki samassa rakennuksessa yhtä aikaa, niin näimmekö silloinkaan toisiamme tämän enempää, hän pohtii.
Laitinen kokee, että yhteisöllisyyden ylläpitäminen, kun vapaamuotoisia kontakteja ei synny, on hybridityömallissa tärkeää. Tämä korostuu etenkin uusien henkilöiden tullessa taloon.

Rask miettii myös sitä, että voiko liian paljon etänä tekeminen eristää työntekijän muusta työyhteisöstä.

- Selvästi se tuo itsellekin voimaa ja energiaa, kun keskustellaan läsnä muiden kanssa, myös palvelualueiden yli, hän toteaa.


Kahvitauoilla läsnätöissä saa aina juttuseuraa. Taloussuunnittelija Assi Rask nauttii tehdä etätöitä, mutta saa energiaa myös muiden tapaamisesta.

Teksti ja kuvat: Outi Sirviö

Julkaistu: 12.06.2023 08.00