Varautumisen info

Varautumisella...

  • pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, kuten myrskyn tuhoja tai tulipalon syttymistä
  • huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet, kuten maksujärjestelmien toimimattomuus
  • valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta, kuten sähkökatkon pitkittyessä

Yksittäiset ihmiset ovat yhä merkittävämmässä roolissa varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osana. Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.