Varhaiserityiskasvatus

Kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta.

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää.

Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin ja se järjestetään pääsääntöisesti lapsen lähipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen tuentarpeen lisääntyessä tehdään pedagoginen arvio ja/tai selvitys.

Erityislastentarhanopettaja (elto) osallistuu päivähoidossa olevien lasten kehityksen seurantaan ja varhaiskuntoutuksen suunnitteluun yhdessä perheen, päivähoidon henkilöstön ja/tai terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.

Elto tukee lasta, perheitä ja päivähoidon henkilöstöä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oman alueen erityislastentarhanopettajaan, mikäli jokin asia lapsen kehityksessä askarruttaa.

Perusterveydenhuollon psykologit ja koulupsykologit vierailevat lapsiryhmissä. Psykologit havainnoivat ryhmätilanteita ja -ilmiöitä sekä konsultoivat henkilökuntaa.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.